Internationaal MVO

Nationaal Contactpunt OESO-richtlijnen (NCP)

Het Nationaal Contact Punt voor de OESO-richtlijnen (NCP) bevordert de naleving van de OESO-richtlijnen voor multinationale ondernemingen. Daartoe kan het meldingen behandelen van vermeende schendingen van de richtlijnen door Nederlandse bedrijven.

Wat doet het NCP?

Wanneer een bedrijf een meningsverschil of een conflict heeft met een NGO of een vakbond over MVO issues in het buitenland, kan bij het NCP vrijblijvend en kostenloos een bemiddelingsgesprek worden aangevraagd.

Het NCP heeft ervaren en onafhankelijke bemiddelaars in dienst die de partijen ondersteuning bieden bij inhoudelijke vragen en dilemma's, gericht op het voorkomen en oplossen van problemen. Hierdoor komt er meer ruimte voor partijen om met een brede blik te spreken over gezamenlijke belangen.

Meldingen

Het NCP krijgt ook formele meldingen binnen van NGO's en vakbonden over vermeende schendingen van de OESO-richtlijnen door bedrijven. In die gevallen gaat het vaak om langlopende conflicten waarbij bemiddeling wisselende uitkomsten heeft. Het Nederlandse NCP heeft meldingen behandeld over o.a. Nuon, Shell, ABP en Nidera. Wereldwijd zijn sinds 2001 ruim 100 meldingen behandeld.

Het is beter om als bedrijf conflicten niet uit de hand te laten lopen en in een vroeg stadium aan het NCP voor te leggen. De kans op succesvolle bemiddeling wordt dan groter. Deze preventieve aanpak heeft inmiddels tot de eerste bevredigende resultaten geleid.

Meer informatie

Neem voor meer informatie contact op met het NCP via telefoon: 070- 348 4200 of mail: ncpoecd@minbuza.nl.

Laatst bijgewerkt: 
06-03-2015 14:30