Inkoop en keten

Publicaties

ABN AMRO en MVO Nederland lanceerde een publicatie over de kansen voor de groothandel in een circulaire economie. We willen met de voorbeelden uit deze publicatie en de vijf circulaire businessmodellen groothandelaren inspireren en degene met circulaire ambities (verder) op weg helpen. Jarenlang had de groothandelaar een unieke, verbindende positie. In de distributie van producten naar locale...
Sinds 2013 laat MVO Nederland jaarlijks de IMVO-Thermometer uitvoeren: een enquete onder bijna 1200 mkb'ers naar hun zakelijke relaties en MVO-gedrag in en met ontwikkelingslanden. De belangrijkste conclusie in 2016 is dat Nederlandse ondernemers die zakendoen in ontwikkelingslanden daarover zeer positief zijn. Ze tonen ook goede wil als het gaat om MVO. Tegelijk blijkt duurzaam en eerlijk...
Uganda is being heralded by a growing number of companies as an excellent destination for sustainable business opportunities. This east-African country boasts a young population with an entrepreneurial spirit, stable political climate, excellent weather conditions year-round, beautiful nature, fertile farmlands and much more. In the summer of 2016 the Dutch Embassy in Kampala invited CSR...
In february 2016 MVO Nederland was commisioned by the Netherlands Enterprise Agency (RVO) and the Dutch Embassy in Jakarta to conduct a research into the state of CSR in Indonesia: a CSR Country Scan. This scan contains observations on CSR by various stakeholders, such as Indonesian companies, Dutch companies doing business in Indonesia, the local government, as well as NGOs and research...
Woekerpolissen in de verzekeringsbranche. Slechte arbeidsomstandigheden in de textielsector. Omkoping van de FIFA om het WK Voetbal 2022 in Qatar plaats te laten vinden... Er blijven maar weinig zaken 'achter de schermen' tegenwoordig. Eerlijk en transparant zaken doen is dan ook van groot belang om een gezonde en toekomstbestendige onderneming te runnen. Maar wat is eerlijk zaken doen precies?...
Als ondernemer ben je verantwoordelijk voor de producten in jouw winkel. Maar weet jij ook waar alle producten vandaan komen en hoe en met welke materialen ze gemaakt zijn? Ga met je leverancier in gesprek en leer het verhaal achter jouw producten. MVO Nederland helpt je op weg met deze infographic met 8 vragen om aan je leverancier te stellen. Meer weten? Lees het dossier Detailhandel , doe de...
Dit Plan van aanpak gaat over maatschappelijk verantwoord inkopen (MVI). Maatschappelijk verantwoord inkopen (ook wel duurzaam inkopen genoemd) betekent dat bij de inkoop van producten, diensten en werken de effecten op people (mensen), planet (planeet/milieu) en profit/prosperity (winst/welvaart) worden meegenomen. Binnen deze drie elementen is er aandacht voor specifieke thema's als circulair...
MKB’ers voelen zich machteloos om positieve impact te hebben in ontwikkelingslanden. Nederlandse MKB’ers die zakendoen met ontwikkelingslanden ontplooien vaker maatschappelijk verantwoorde initiatieven. Tegelijk zijn ze steeds kritischer op de positieve impact die ze in hun eentje kunnen hebben. Dat blijkt uit gesprekken met bijna 1200 MKB’ers, waarvan MVO Nederland in december 2015 de resultaten...
26 augustus 2015 Globalisering heeft het mogelijk gemaakt dat de productie van onze spijkerbroeken en smartphones niet in Nederland plaatsvindt, maar elders tegen lagere kosten. Dat kan voor betrokken bedrijven en consumenten voordelen opleveren, maar tegelijkertijd zijn er risico’s. Zeker als een bedrijf internationaal zakendoet, zijn de risico’s vaak anders dan we in Nederland gewend zijn...
22 oktober 2015 Maatschappelijk verantwoord ondernemen biedt marktkansen voor Nederland en goede mogelijkheden voor een businesscase voor Nederlandse bedrijven. Op basis van dit uitgangspunt rondde de SER-commissie IMVO onlangs haar themarapportage ‘ Kansen in mondiale duurzame ontwikkeling ’. Voor bedrijven liggen er veel kansen om in opkomende markten en ontwikkelingslanden nieuwe afzetmarkten...

Pagina's