Inkoop en keten

Aan de slag

Maatschappelijk verantwoord inkopen gaat over weten wat er in de keten speelt en de afspraken die u hierover met leveranciers maakt. Dit verschilt per product dat u inkoopt en per leverancier. Onderstaande tips en links helpen u op weg bij de inkoop van producten en grondstoffen voor productie of handel, en voor facilitaire producten zoals koffie, thee en papier. Tot slot noemen we ISO 20400, een praktische leidraad die u helpt om duurzame inkoop in de hele organisatie in te bedden.

Inkoop van producten of grondstoffen voor productie of verkoop

  • Doorloop de MVO Risico Checker zodat u weet welke internationale MVO-risico's u loopt met uw handelsactiviteiten, wat u kunt doen om de risico’s te beperken, en hoe u de inkoop van grondstoffen en producten verder kunt verduurzamen.
  • In ons dossier Risicomanagement leest u meer over hoe u MVO-risico's in uw toeleveringsketen kunt aanpakken.
  • Gebruik het Stappenplan Maatschappelijk Verantwoord Inkopen van MVO Nederland om aan de slag te gaan met ketenverantwoordelijkheid.
  • Het Initiatief Duurzame Handel (IDH) werkt aan het versnellen en opschalen van duurzame handel door het smeden van coalities tussen overheden, bedrijven, vakbonden en maatschappelijke organisaties. IDH heeft verbeterprogramma's voor de keten van de volgende producten: cacao, hout, thee, natuursteen, soja, toerisme, katoen en kweekvis.

Inkoop van facilitaire producten

  • Vraag uw leverancier naar duurzame producten. Veel facilitaire producten zoals koffie, thee en papier kennen varianten met een betrouwbaar keurmerk. De keurmerkenwijzer van MilieuCentraal helpt u op weg.
  • Levert u aan overheden? Lees ons dossier over Duurzaam leveren aan de Overheid. Hierin vindt u onder meer informatie over toepassing van de sociale voorwaarden voor duurzaam inkopen.
  • Alles Duurzaam helpt u bij het vinden van een duurzame leverancier.

ISO 20400

In mei 2017 verschijnt de ISO 20400 richtlijn voor duurzaam inkopen. De verwachting is dat ISO 20400 een wijd verspreide tool gaat worden, ook internationaal. De richtlijn biedt zowel publieke als private organisaties praktische handvatten bij het inrichten en borgen van een maatschappelijk verantwoord inkoopproces. ISO 20400 is gebaseerd op ISO 26000, de internationale richtlijn voor MVO.

Laatst bijgewerkt: 
24-11-2016 12:33