Impact meten

Trends

We zien dat er steeds meer aandacht komt voor impact meten en spotten de volgende trends.

Ontwikkeling nieuwe methodieken

Veel consultancy bureaus ontwikkelen een eigen aanpak of methodiek. Voorbeelden hiervan zijn de True Value methodiek van KPMG, Social Return on Investment Methode van het SROI-netwerk, de hierop gebaseerde social e-valuator van Sinzer en de TruePrice-methodiek van TruePrice. TruePrice heeft bijvoorbeeld in opdracht van Achmea in kaart gebracht wat de impact is van de deeleconomie.

Op de website van het Amerikaanse Foundation Centre vindt u meer dan 150 impactmeetmethodieken.

Houd er rekening mee dat elke methodiek een aantal keuzes al heeft ingevuld. Zo zijn vele methodieken gebaseerd op monetarisering van de impact, of wordt het effect berekend op basis van maatschappelijke baten. Bedenk dus eerst goed wat u wilt weten voordat u gaat meten.

Meten is weten, maar dat geldt alleen als u de juiste dingen meet. We zien te veel bedrijven veel meten zonder dat het interessante informatie oplevert. Meten is een middel om de juiste informatie te verzamelen zodat u betere beslissingen kunt nemen. Meten is geen doel op zich!

Impact meten met verschillende doelen

Een andere ontwikkeling is dat we verschillende soorten impact metingen zien. Meten om verantwoording af te leggen én meten om tot betere beslissingen te komen. De opzet, uitvoering en resultaten van deze verschillende metingen zijn vaak niet hetzelfde. Weer een reden om eerst goed na te denken waar u de impactmeting voor wilt gebruiken.

Integrated reporting

Er is een ontwikkeling gaande waarbij bedrijven de jaarverslagen en duurzaamheidsrapportages samenvoegen. Het idee daarachter: de verbondenheid van de bedrijfsvoering, strategie en effecten daarvan op de buitenwereld weergeven en het belang van waardecreatie boven uitsluitend winstgevendheid te benadrukken.

Een belangrijke organisatie hierin is de International Integrated Reporting Council (IIRC), mede opgezet door de GRI, dat een raamwerk heeft opgesteld waarmee bedrijven dergelijke geïntegreerde rapportages kunnen opstellen om de waarde die zij creëren – en aantasten – te beschrijven.

Zie bijvoorbeeld dit rapport over Integrated Reporting van Deloitte en MVO Nederland.

Ook sociale indicatoren meten

De impact die bedrijven meten, concentreert zich in de eerste plaats vaak op milieugerelateerde effecten. Sinds kort wordt ook regelmatig de sociale effecten hierbij meegenomen. De ontwikkeling van HSPA (Handbook for Social Product Assessment) afgelopen jaar is daar een bewijs van.

Storytelling

Impact meten en rapporteren over impact roept het beeld op van saaie rapportages en overzichten die bol staan van de taart- en staafdiagrammen. Een nieuwe manier van impactrapportage is met behulp van storytelling. Een mooi voorbeeld komt van Heineken. Dit bedrijf vroeg hiphopartiest Kevin 'Blaxtar' Randamie om hun duurzaamheidsrapportage op zijn eigen creatieve manier te verwoorden. Hieronder het resultaat.

Laatst bijgewerkt: 
19-04-2016 15:42