Human Resources

Trends en ontwikkelingen

De arbeidsmarkt is sterk in ontwikkeling. Al deze ontwikkelingen en meer hebben invloed op uw personeelsbeleid. 

De rol van HR

De rol van HR verandert naar een meer strategische, social media veranderen de werving van personeel en het ziet ernaar uit dat HR in de toekomst zal transformeren naar een consultancy-rol.

 • Strategisch
  HR krijgt steeds vaker een strategische positie in organisaties. In sommige bedrijven lukt dit maar ten dele, aangezien het ook van invloed is op de positie van andere managers.
 • Social media
  Social media worden steeds vaker ingezet voor werving van nieuw personeel. Facebook en Linked worden gebruikt om informatie over de sollicitant in te winnen. En vice versa.
 • Consultancy
  Voorspeld wordt dat HR uiteindelijk zal transformeren naar een consultancy-rol. Dit onder invloed van jobcrafting en een toenemend aantal ZZP’ers. (Zie hieronder)

Werk-privébalans

Werk en privé lopen bij veel werknemers steeds meer door elkaar. Het nieuwe werken is een manier om uw medewerkers meer ruimte te geven om hier een balans in te zoeken. Een andere ontwikkeling die laat zien dat de werk-privébalans verschuift is de toename in overwerk.

 • Overwerk
  Uit een onderzoek van het CBS blijkt dat 37% van de werknemers regelmatig overwerkt en dat percentage neemt gestaag toe, vooral onder 25 – 44 jarigen en in het bijzonder onder hoogopgeleiden.

Veranderende arbeidsmarkt

De arbeidsmarkt verandert. Nu is er weinig werk, maar personeel wordt op korte termijn schaars. Voldoen aan de wensen van de wensen van werknemers is om die reden noodzakelijk. Flexibiliteit is cruciaal, want werk en privé overlappen steeds meer.

 • Toenemend aantal ZZP’ers
  Dit onder invloed van 2 grote ontwikkelingen:
  - Veel mensen zonder werk staan nu als ZZP’er geregistreerd.
  - Steeds minder mensen voelen zich thuis in een traditionele werkomgeving. Organisaties zullen in de toekomst moeten transformeren om deze groep aan te spreken. Dit houdt in: flexibel werken en een andere leiderschapstijl en HR-beleid. (zie hierboven) [Bron: Trendrapport MVO Nederland]
 • Goed-werknemerschap
  Steeds meer mensen zien hun carrière en inzetbaarheid als eigen verantwoordelijkheid.
 • Vergrijzing en ontgroening
  Momenteel is er weinig werk, daar zijn vooral jongeren en ouderen de dupe van. Maar de vergrijzing en ontgroening leiden ertoe dat er steeds meer werk komt, op korte termijn wordt talent schaars. Hou daarom rekening met de wensen van talentvolle jongeren en ouderen.
  - Jongeren willen zinvol werk doen, salaris, status en carrière vinden zij minder belangrijk. Een prettige sfeer en flexibel werken vinden zij belangrijker. Wie aan MVO doet heeft daarom meer kansen om jong talent aan zich te binden.
  - Ouderen kunt u beter zien als verzilverde werknemers. Zij hebben veel kennis en ervaring. Gekoppeld aan een minder ervaren werknemer kunnen taken verdeeld worden en kennis en kunde gedeeld.
 • Lage betrokkenheid
  Wie zijn personeel wil behouden zal moeten inzetten op medewerkerstevredenheid. Van de werknemers in Nederland voelt 28% zich niet of nauwelijks betrokken bij het succes van de organisatie waar ze werken. De medewerkerstevredenheid daalt, blijkt uit jaarlijks nationaal onderzoek en in vergelijking met andere landen.

Arbeidsvoorwaarden

Arbeidsvoorwaarden veranderen onder invloed van de krapper wordende arbeidsmarkt. Wees daarom zuinig op uw personeel. En hou er rekening mee dat iedereen een ander leven leidt en dus andere voorkeuren heeft wat arbeidsvoorwaarden betreft.

 • Duurzame inzetbaarheid
  Steeds meer ondernemers investeren in de gezondheid, scholing en productiviteit van werknemers zodat ze langer gezond kunnen doorwerken. www.duurzameinzetbaarheid.nl
 
Laatst bijgewerkt: 
30-07-2015 16:02