Human Resources

Helpdesk

Publicaties

U kunt niet zonder werknemers die bevlogen hun werk doen, betrokken zijn bij de gang van zaken in uw bv en zich flexibel opstellen bij veranderingen. Maar veel ondernemingen hebben last van ongewenste uitstroom, langdurig ziekteverzuim of ongemotiveerde werknemers. Dit levert niet alleen een kostenpost op, het beperkt ook uw mogelijkheden om nieuwe kansen te grijpen. Door maatschappelijk...
De wereld om ons heen verandert sneller dan ooit te voren. Internet en sociale media maken kennis overal beschikbaar. Grondstofschaarste, de noodzaak om CO2-emissies te beperken, andere behoeften aan zorg door de vergrijzing, en werk dat snel en makkelijk over de continenten schuift. Alles gaat bijna net zo snel heen- en weer als de brandstofprijzen. Hoe blijft de organisatie werken aan duurzame...
Minister Asscher waarschuwt voor structureel te weinig werk door robots. Hij pleit voor een vangnet. Accepteren dat er in de toekomst nog veel meer mensen geen toegang hebben tot werk is echter een aantasting van onze beschaving.
Het Beste Werkgevers onderzoek is door Effectory en Intermediair ontwikkeld om een objectief oordeel te kunnen vellen over werkgeverschap in Nederland. Aan het onderzoek hebben 316 organisaties deelgenomen.
Werk brengt veel goeds. Een salaris zorgt natuurlijk voor financiële zelfstandigheid. Maar werk biedt zoveel meer.
Het vijfde werkbelevingsonderzoek van Integron geeft inzicht in de betrokkenheid van werknemers. Naast dit inzicht is bepaald in welke mate het potentieel van medewerkers benut wordt en welke aspecten deze betrokkenheid beinvloeden.
Wat maakt een organisatie een aantrekkelijke werkgever? Dat is gevraagd aan ruim 12.000 Nederlanders tussen de 18 en 65 jaar. Van de 275 grote werkgevers van Nederland is de aantrekkelijkheid gemeten. Een aangename werksfeer wordt het belangrijkst gevonden bij het kiezen van een werkgever.
Plaats- en tijdonafhankelijk werken, vergroot de productiviteit en de tevredenheid van medewerkers, zeggen drie koplopers op het gebied van het nieuwe werken. En het is ook nog eens goed voor de winst.
Stand van zaken rond het arbeidsparticipatieproject 'Meer werkplekken bij Werkgevers' (april 2012).
Interview Niel Cortenraard, directeur Vebego Internationaal

Pagina's