Human Resources

Helpdesk

MVO Tools

Meetinstrument dat inzicht geeft in de bijdrage van het bedrijf aan werkgelegenheid voor mensen met een kwetsbare arbeidsmarktpositie

Managementsysteem gericht op het beheersen en verbeteren van de gezondheid en veiligheid van medewerkers

Scan die werknemers inzicht geeft in de balans tussen zijn werk en zijn belastbaarheid

Scan die inzicht geeft in de verzuimkosten van uw bedrijf

Scan die inzicht geeft in de werk-privé balans van uw medewerkers

SA 8000 is een standaard en verificatiesysteem op het gebied van werkomstandigheden. De standaard is gebaseerd op de internationale normen zoals neergelegd in de ILO en VN conventies. SA 8000 omvat onder meer standaarden die gaan over: kinderarbeid, gedwongen arbeid, gezondheid en veiligheid, recht van vereniging en collectieve belangenbehartiging, discriminatie, werktijden en eerlijke betaling.

Zoekhulp met tools, scans en handreikingen voor werkgevers en werknemers.

Test op Facebook over het aanpakken en voorkomen van stress.

Online scan voor het verbeteren van uw eigen inzetbaarheid en die van uw medewerkers.

Brengt de gezondheid, inzetbaarheid, productiviteit en het werkvermogen van uw organisatie in kaart.

Pagina's