Human Resources

HR en MVO

De arbeidsmarkt is ontwikkeling. Het is belangrijk hier rekening mee te houden in de omgang met uw medewerkers. Hiermee raakt uw HR-beleid aan veel MVO-issues. Hieronder een aantal van deze MVO-issues op een rij:

 • Werk- privébalans
  ​Goede arbeidsomstandigheden, betrokkenheid en een goede balans in werk-privé zorgen voor meer winst, want:
  • gemotiveerd en betrokken personeel heeft een hogere productiviteit. Bedrijven die dit onderkennen, presteren beter dan bedrijven die dit niet doen.
  • zo verlaagt u overbelasting, arbeidsconflicten, stress, personeelsverloop en het ziekteverzuim
  • het verlaagt de kosten die ongevallen en uitval met zich meebrengen
  • het verbetert uw imago van goede werkgever, en hiermee een grotere aantrekkingskracht voor nieuw personeel
 • Diversiteit
  Een divers personeelsbestand bestaat uit mensen van verschillende leefdtijd, achtergrond, sekse en interesses. Diversiteit onder uw medewerkers is zowel gunstig voor de bedrijfsresultaten, als voor de arbeidspositie van mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
  Kijk voor meer informatie bij ons netwerk De Normaalste Zaak. Dit is een netwerk van MKB-ondernemers en grote werkgevers die het ‘de normaalste zaak’ vinden dat iedereen de kans krijgt om naar vermogen te werken.
 • Persoonlijke ontwikkeling
  Medewerkers die zich kunnen blijven ontwikkelen en zijn meer beter in staat om hun werk op het juiste moment en de juiste plek te doen. Zo wordt talent optimaal benut. Dit is gunstig voor zowel de werknemer als de werkgever.
 • Draagvlak voor MVO
  HR kan een belangrijke rol spelen het enthousiasmeren van medewerkers voor MVO. Bijvoorbeeld door in functieomschrijvingen MVO-taken op te nemen, en door scholing en opleiding op dit vlak mogelijk te maken. 
Laatst bijgewerkt: 
27-05-2014 10:46