Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

Trends

Wat speelt er eigenlijk op het gebied van huisvesting, ICT en bedrijfsvoering?

Circulaire economie

Een belangrijke ontwikkeling is de opkomst van de circulaire economie. De ontwikkeling van circulaire gebouwen en facilitaire producten en diensten zullen het vakgebied in de komende jaren sterk beïnvloeden. Dat heeft gevolgen voor het facilitaire bedrijf, bijvoorbeeld voor de inkoop van kantoormeubilair. Meer informatie hierover kunt u vinden bij de Green Deal Circulair Inkopen

PPS-samenwerking

Naast innovaties van duurzame producten en diensten verwachten we veel van nieuwe samenwerkingsvormen voor energiebesparing, waarbij externe financiering een rol speelt. Dit zijn PPS-constructies waarbij bijvoorbeeld een aannemer of installateur niet alleen de gevraagde techniek levert, maar ook verantwoordelijk is voor het beheer en de prestaties. Dit wordt ook wel Energy Service Companies (ESCo's) genoemd. 

Van KAM naar MVO 

We zien dat steeds meer KAM-functies (kwaliteit, arbeidsomstandigheden en milieu) een duurzame invulling krijgen. Het gaat niet alleen meer om voldoen aan de wetgeving en voorkomen van risico's, maar ook om maatschappelijk verantwoorde keuzes maken. Dit sluit nauw aan bij één van de zeven MVO-trends die MVO Nederland in 2015 publiceerde: van winst naar waarde. Bedrijven spreken niet meer over het verminderen van negatieve impact, maar over het vergroten van positieve impact.

Laatst bijgewerkt: 
28-07-2015 16:24