Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

Helpdesk

MVO Tools

MobilityLabel is een tool die voor uw organisatie de optimale bedrijfslocatie uitrekent. Zo vindt u rekening houdend met de woonadressen, het aantal werkdagen en de gewenste manier van reizen, de vestigingslocaties met een zo laag mogelijke CO2-footprint.

De uitkomst van de MobilityLabel tool bestaat uit een heatmap van Nederland die per vierkante kilometer aangeeft hoe (on)gunstig die locatie is vanuit mobiliteitsperspectief; voorzien van heldere visuals, analyses en overzichten van totale en individuele reistijden, -kosten en CO2-emissies.

Deze tool is ideaal voor bedrijven die (bijvoorbeeld door fusies, overnames of aflopende huurcontracten) hun vestigingslocatie aan het heroverwegen zijn. Voor veel organisaties is 'mobiliteit' één van de grootste onderdelen van de CO2-footprint, daarom willen we deze aspecten in herhuisvestingstrajecten de plek geven die het verdient. Immers: wat is het milieulabel van je kantoor waard als dat kantoor simpelweg op de verkeerde plek staat?