Grondstoffen

MVO Tools

Natuurlijk kapitaal is de diensten die de natuur ons levert, zoals kraanwater, landbouwgewassen en land, elektriciteit van zonne-energie, bescherming tegen overstromingen. Momenteel gaat de waarde van ons natuurlijk kapitaal achteruit, we over-exploiteren het. ANK wil een bijdrage leveren om duurzaam met ons natuurlijk kapitaal om te gaan.U treft op ANK informatie over de staat van het natuurlijk kapitaal in Nederland voor het dagelijks leven en over de wijze waarop het natuurlijk kapitaal beter en duurzamer benut kan worden.

Bijna alle Nederlandse ondernemers gebruiken plastic. Toch wordt slechts 10% van het gebruikte plastic gerecycled. Pure materiaalverspilling en ook slecht voor het milieu. 

Met de USP (USe of Plastic) Scan krijgen bedrijven inzicht in hun gebruik en bedrijfskansen van plastic. Van USe of Plastic naar Unique Selling Point.