Vergroot je impact

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Grondstoffen

Circulair ondernemen

Een andere manier om uw afhankelijkheid van (bepaalde) grondstoffen te verkleinen is door de cirkel van uw productieproces rond te maken. Uw rol in de keten stopt dan niet wanneer uw product klaar is, maar u neemt uw product of onderdelen daarvan weer terug aan het eind van de levensduur. Zo kunt u bestaande materialen hergebruiken, u blijft met uw klanten in contact en de reststroom wordt tot een minimum beperkt. Circulaire economie is daarom innovatie op ketenniveau.

Een mooi voorbeeld van een circulair verdienmodel is het bedrijf MudJeans. In plaats van zoveel mogelijk nieuwe spijkerbroeken te produceren en te verkopen, zetten zij hun duurzaam geproduceerde jeans met een leaseconcept in de markt: 'Lease a Jeans'. Daardoor is minder nieuw katoen nodig en zijn ze minder afhankelijk van de inkoop hiervan. Door gespreide betaling en een gratis reparatieservice is de jeans betaalbaar voor de klant. En MudJeans bouwt een duurzame relatie op met haar klanten.

Hieronder staan een aantal stappen om te starten met circulair ondernemen:

  • Herleid productmaterialen

Ontdek waar uw product van gemaakt is. In detail. Het maken van een Levenscyclus analyse (LCA) is hierbij essentieel. Klein beginnen? Doe een 'hotspot-analyse': gericht op bijvoorbeeld toxische stoffen, uitstoot van broeikasgassen of waterverbruik. Het Nederlandse bedrijf Pre Consultants is ontwikkelaar van wereldwijd gebruikte LCA-software.

  • Herontwerp producten en processen

Ontwerp en assembleer producten zo dat ze eenvoudig gedemonteerd kunnen worden voor reparatie of hergebruik. Zorg dat biologisch afbreekbare materialen niet onscheidbaar vermengd worden met technische materialen. Productieprocessen dienen zo opgezet te worden dat ze niet leiden tot onbruikbaar afval.

  • Betrek uw stakeholders

Betrek in een vroeg stadium uw leveranciers en klanten. Samen met hen kunt u uw mogelijkheden en beperkingen verkennen en komt u er achter in welk tempo verandering het meest succesvol zal zijn. Zo'n stakeholderdialoog levert vaak op korte termijn al veel resultaten.

  • Hervorm uw bedrijfsmodel

Verschuiving van bezit naar gebruik is hier het voornaamste punt. Uw verkoopmodel zal zich moeten ontwikkelen naar een servicemodel op basis van gedeelde waardecreatie.

  • Hergebruik uw grondstoffen

Dit doet u door goede 'reversed logistics' en 're-entry'-processen op te zetten. Daarmee kunt u kostenefficiënt uw producten terughalen en hergebruiken.

  • Herijk uw blikveld

Wat afval is voor de ene branche, kan een waardevolle grondstof zijn voor de andere. Verkoop samengestelde diensten met nieuwe partners, ook van buiten uw branche.

Bovenstaande lijst is zeker niet volledig, de route naar een circulaire economie is grotendeels onontgonnen gebied. Juist daarom zullen de pioniers voordeel halen uit hun lef. Meer informatie over initiatieven, cases en bijeenkomsten vindt u bij het dossier Circulaire Economie.

Laatst bijgewerkt: 
09-03-2015 18:05