Grondstoffen

Nut en noodzaak

Grondstoffen hebben we nodig voor alles dat we maken. Als basismateriaal van uw producten, om uw wagenpark te laten rijden of om uw kantoor van energie te voorzien. En ook al produceren we steeds efficiënter, de druk op grondstofgebruik neemt verder toe door welvaart, industrialisering en bevolkingsgroei. De grondstoffen worden schaarser en de prijzen stijgen. Door alternatieven te vinden, slim te besparen of uw keten anders in te richten, kunt u zich daarop voorbereiden. Met lagere kosten, minder uitstoot en minder afval.  

Milieu impact

De winning en grootschalige productie van grondstoffen heeft een enorme impact op het milieu, het natuurlandschap en de leefbaarheid van een gebied. Denk bijvoorbeeld aan erosie, water- en bodemvervuiling, landrechten, ontbossing, verlies van biodiversiteit en uitputting van landbouwgrond. Bovendien raken de bronnen langzaamaan op. Dat geldt met name voor de niet-hernieuwbare grondstoffen: fossiele brandstoffen en metalen.

Hernieuwbare grondstoffen zoals landbouwproducten en ruwe materialen als rubber en hout kunnen in principe niet opraken. Maar de productie ervan kan wel ernstig verstoord worden. Bijvoorbeeld door een te grote vraag, uitputting van de bodem of door de gevolgen van klimaatverandering, zoals overstroming of extreme droogte.

Schaarste

Door schaarste worden grondstoffen duurder. Dat merkt u direct in uw inkoopproces en/of productiekosten. De prijzen stijgen niet alleen, ze fluctueren ook sterk. Daardoor is de inkoop onberekenbaar en zijn de kosten moeilijk te voorspellen. Dit heeft een grote impact op de continuïteit van uw bedrijfsvoering.

Schaarste wordt niet altijd veroorzaakt doordat grondstoffen fysiek opraken, maar ook doordat de winning ervan geografisch of economisch niet langer haalbaar is. Ook kan er politieke schaarste ontstaan door geopolitieke conflicten met exportlanden. Bovendien heeft veranderende wetgeving gevolgen voor het gebruik van grondstoffen. Denk aan milieuwetgeving voor het terugdringen van CO2-uitstoot, of veiligheidseisen voor de winning van onconventioneel gas (zoals schaliegas).

Minder afhankelijk

Het is slim om uw grondstofrisico’s tijdig in kaart te brengen en na te denken over alternatieve bronnen. Dit maakt u minder afhankelijk van oprakende grondstoffen én geeft u de mogelijkheid om tot productinnovaties te komen. Lees meer wat het u oplevert wanneer u uw grondstoffengebruik of inkoop onder de loep neemt en herziet.

(Beeld: Rvannatta, CC BY-SA 3.0)

Laatst bijgewerkt: 
23-02-2017 11:24