Exporteren

Maatschappelijk verantwoord exporteren

Een bedrijf dat maatschappelijk verantwoord exporteert, heeft oog voor de plaatselijke markt en het milieu. Zo weet het uiteraard dat zijn product of dienst gewaardeerd wordt. Maar ook of het een positieve invloed heeft op bijvoorbeeld de plaatselijke werkgelegenheid en milieu. Het exportvoordeel ligt zo dus niet alleen bij de ondernemer. Ook de lokale afnemers en consument spinnen er garen bij. De ondernemer voorkomt negatieve handelseffecten zoals marktverstoring en werkt niet mee aan corruptie. Daarmee verkleint hij bovendien het risico dat zijn bedrijf reputatieschade oploopt.

De OESO-richtlijnen bieden een exporterend bedrijf handvatten voor verantwoord exporteren.

Laatst bijgewerkt: 
23-05-2014 12:54