Exporteren

Aan de slag

Naast de OESO-richtlijnen, zijn er nog andere bronnen die u handvatten biden bij verantwoord exporteren.

Landeninformatie
De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland biedt u allerlei landenspecifieke informatie aan over maatschappelijk verantwoord exporteren via de website.

Andere informatiebronnen
Als u maatschappelijk verantwoord wilt exporteren is het goed om informatie in te winnen over maatschappelijke problemen en problemen op het gebied van milieu. Wie weet kunt u bijdragen aan een oplossing? Informatie kunt u inwinnen bij maatschappelijke organisaties. Dit kunnen bij voorbeeld milieuorganisaties zijn, of ontwikkelingssamenwerkingsorganisaties.

Laatst bijgewerkt: 
26-05-2014 10:27