Energie en klimaat

Vergroenen

De volgende stap is het vergroenen van de energiebehoefte. Alles wat u aan energievraag overhoudt en niet verder kunt besparen, zou u het best van hernieuwbare bronnen kunnen afnemen. Denk aan wind- of zonne-energie. U bent dan meteen verlost van eventuele prijsstijgingen in de (fossiele) energiemarkt!

Zo koopt het kasbedrijf BiJo geen gas meer in, omdat ze aan hun eigen warmte en koude opslag voldoende hebben.

Praktische tips

  • Koop (Nederlandse) groene stroom en gas in.
  • Produceer zelf energie (zon, wind, biomassa).
  • Maak gebruik van aardwarmte.

Partijen die u kunnen helpen met vergroenen: 

Subsidies: 

  • Het Klimaatplein heeft een overzicht van subsidies die u kunt aanvragen als u zelf duurzame energie gaat opwekken.

Aandachtspunten: 

  • Over het algemeen is het rendabeler om in groter verband duurzame energie op te wekken. Op duurzameenergieunie.nl is meer informatie te vinden over hoe u hiermee aan de slag kunt gaan.
  • Vaak worden kantoorpanden gehuurd. U heeft in dat geval ook niet alles te zeggen over duurzame energieopwekking, maar u zult uw ambities met de verhuurder moeten afstemmen.
Laatst bijgewerkt: 
06-02-2015 15:33