Energie en klimaat

Trends

Sterker draagvlak

Het maatschappelijk draagvlak voor duurzame energie is de afgelopen tien jaar enorm toegenomen en wordt door vele mensen als logisch uitgangspunt genomen. Sterker nog, bedrijven die geen duurzame energie gebruiken worden daar regelmatig op aangesproken door hun stakeholders.

Externe kosten worden intern

Veel van de zogenaamde externe kosten van bedrijven zijn te herleiden naar energieverbruik en omvatten onder andere milieukosten en kosten vanwege klimaatverandering. Bedrijven zijn zich bewust van een dreigende CO2 belasting en EU plannen hieromtrent en houden daarom een schaduwboekhouding bij. In die schaduwboekhouding hebben zij de toegebrachte milieukosten berekend. Dit inzicht stimuleert bedrijven om hun milieukosten en CO2-uitstoot verder terug te dringen. 

Uitbesteden van energievoorzieningen

Ook zijn de zogenaamde Energy Service Companies (ESCo's) in opkomst. Hierbij besteedt een eigenaar/gebruiker van een gebouw de energievoorziening en het management daarvan uit aan een externe partij, zoals het onderhoud van een gebouw ook vaak wordt uitbesteed. Het doel is om substantieel op energiekosten te besparen, meer kwaliteit te realiseren, de eigen organisatie te ontlasten en minder vermogensbeslag te hebben in installaties en degelijke. Deze constructie kan met name voor grote complexen en de utiliteitsbouw met hoog energieverbruik een aantrekkelijke oplossing zijn.

Klimaatneutrale gemeenten

Voor veel lagere overheden is klimaatneutraliteit een belangrijk speerpunt geworden. Op de website van Stimular vindt u de tips voor deze overheden. Het klimaatbeleid in uw gemeente kan ook invloed hebben op lokale bedrijven. Neem contact op met uw gemeente om te vragen hoe u elkaar kunt helpen bij de klimaatdoelstellingen.

Innovaties stuiten op weerstand

Er heerst een spanning tussen het zoeken naar alternatieven voor fossiele brandstof en de acceptatie van deze innovaties. Niet alleen fossiele innovaties als kernenergie en schaliegas (door sommigen als duurzaam, want schoner in uitstoot dan kolen, bestempeld) zorgen voor veel weerstand. Ook de hernieuwbare varianten, zoals windenergie, zorgen voor veel ophef en weerstand. Bijvoorbeeld door ruimtelijke beperkingen. Zonder draagvlak en communicatie zijn innovaties bijna niet mogelijk.

Van afzwakken naar aanpassen

Als laatste houden ondernemers zich steeds meer bezig met adaptatie dan met mitigatie. Dus de focus komt meer te liggen op het aanpassen aan klimaatverandering in plaats van het verkleinen van klimaatverandering.

Afbeelding door Open Data Institute Knowledge for Everyone (CC BY-SA 2.0).

Laatst bijgewerkt: 
23-08-2016 12:03