Energie en klimaat

Helpdesk

Nieuws

Het politieke en maatschappelijke debat over klimaatbeleid wordt verwoed gevoerd. Het zijn belangrijke maanden, waarin we uiteenzetten hoe we de Nederlandse klimaatdoelen voor 2030 en 2050 willen behalen. Wat gebeurde er afgelopen tijd? Wat staat ons binnenkort te wachten? En wat kun je als...
Samenwerking tussen duurzame ondernemers is van groot belang om de omslag naar de nieuwe economie te versnellen. Maar hoe ga je nou écht aan de slag, weet je elkaar te vinden en start je een samenwerking op? Daar doken Koplopers en partners uit het Grote Bedrijven Netwerk van MVO Nederland in...
MVO Nederland is niet uit het Klimaatakkoord gestapt, zoals gisteren leek in de media. MVO Nederland heeft, net als de milieuorganisaties, de Jonge Klimaatbeweging en de FNV, aangegeven dat zij het huidige Ontwerp van het Klimaatakkoord niet steunt. Het grootste Europese netwerk van duurzame...
"Op dit moment een nee tegen vaalgroen en vleugellam akkoord" "Achter dit Klimaatakkoord kunnen wij ons niet scharen." Dat is de reactie van Greenpeace, Milieudefensie, Natuur & Milieu, de Natuur- en Milieufederaties, de Jonge Klimaatbeweging, MVO Nederland en FNV op de vandaag gepresenteerde...
Het kabinet is bereid om serieuze stappen te zetten en vaart te maken met een nationaal Klimaatakkoord, maar houdt alle ruimte om terug te krabbelen wanneer de lastenverdeling tussen huishoudens en bedrijven, de concurrentiepositie van het bedrijfsleven en het weglekeffect van CO2-uitstoot niet...
'Nederlands bedrijfsleven verzet zich tegen minimumprijs emissies', kopte het FD van 22 augustus. Die kop klopt maar ten dele. Vooruitstrevende, duurzame bedrijven verzetten zich helemaal niet tegen het beprijzen van broeikasgassen – integendeel. Sterker nog: veel ondernemers houden er al lang...
Op donderdag 6 september gaat de Tweede Kamer met staatssecretaris Van Veldhoven (Infrastructuur & Waterstaat) in debat over de circulaire economie. Op de agenda staat onder andere de vraag hoe de Rijksoverheid door wil met de Transitieagenda’s Circulaire Economie , die in januari dit jaar zijn...
Voor het behalen van de klimaat- en energiedoelstellingen voor 2030 en 2050 is het van groot belang de uitstoot van broeikasgassen te beprijzen. Het is daarom positief dat de Rijksoverheid werkt aan een mix van overheidsinstrumenten om tijdig innovatie en actie aan te jagen. Op die manier schaart...
Als je de afgelopen weken het nieuws een beetje hebt gevolgd of simpelweg naar buiten hebt gekeken, heb je ongetwijfeld gemerkt dat inmiddels de gehele Europese landbouw zucht onder de onverbiddelijke droogte. Het is overal kurkdroog en fruittelers en akkerbouwers beginnen de gevolgen duidelijk te...
Dinsdag 10 juli presenteerde Ed Nijpels aan minister Wiebes een voorstel voor de hoofdlijnen van het Klimaat- en Energieakkoord . MVO Nederland ziet in dit voorstel een eerste mijlpaal, maar vindt dat er nog veel richtingsaanwijzers nodig zijn. Michel Schuurman, directeur Economie & Politiek: ‘...

Pagina's