Energie en klimaat

Kostenbesparing

Resultaat van energiebesparing:

  • Lagere kosten voor elektriciteit, warmte en vervoer. Dat ziet u terug in de winst. Maak u los van prijsfluctuaties van energie en wek eigen energie op om toekomstbestendiger te worden.
  • U bent alvast voorbereid op doorbelasting van CO2 footprint.
  • Uw bedrijfsimago verbetert, wat u aantrekkelijker maakt voor klanten, medewerkers en financiers. Steeds meer bedrijven die geen serieus klimaatbeleid hebben, worden gepasseerd. Maar voor een beter imago moet u uiteraard wel communiceren over de behaalde resultaten!
Laatst bijgewerkt: 
06-02-2015 15:17