Energie en klimaat

Innovatie

Resultaat van innovatie:

  • U kunt inspelen op de toenemende behoefte naar energiebesparing door aan de slag te gaan met productontwikkelingen. Dit kan u een groter marktaandeel opleveren.  Kijk op de website van RVO voor meer informatie over energie en milieu-innovaties.
  • Er zijn ook zakelijke kansen. Denk aan het ontwikkelen van sterke, resistente landbouwgewassen of –producten. AgroSensi VLDF is een mooi praktijkvoorbeeld. Dit is belangrijk om de landbouwcapaciteit voor de toekomst te waarborgen. Ook het verbeteren van de waterhuishouding in gebieden waar water schaars of juist in overvloed is, wordt belangrijker. Irrigatie, afwatering en dijkverzwaring bijvoorbeeld. Nederland is hierin al wereldwijde koploper. Verder zal de ontwikkeling van klimaatbeheersingssystemen een grotere rol krijgen binnen de bouwsector.
Laatst bijgewerkt: 
11-02-2015 12:54