Energie en klimaat

Aanpak

Waar begint u en hoe hoog legt u de lat? 

De term ‘klimaatneutraal’ wordt tegenwoordig vaak gebruikt; alle activiteiten per saldo mogen geen negatieve impact hebben op ons klimaat en dus niet bijdragen aan klimaatverandering. Een bedrijf dat zijn totale CO2 uitstoot compenseert, is feitelijk klimaatneutraal. 

Maar een bedrijf dat besparing en vergroening buiten beeld houdt, is niet optimaal bezig. Het is belangrijk om eerst zoveel mogelijk te besparen en respectievelijk te vergroenen. Dan pas kunt u spreken van optimale impact. Bedrijven die deze essentiële stappen overslaan, lopen het gevaar als greenwashers te worden bestempeld. Daarnaast missen zij de economische voordelen die besparen en vergroenen met zich meebrengen. Begin dus bij het begin!

Energie-efficiency

Denk eens aan de volgende mogelijkheden:

  1. In 2013 is het Energieakkoord afgesloten. RVO.nl ondersteunt activiteiten die voortvloeien uit de afspraken in dat akkoord. Denk bijvoorbeeld aan belastingvoordelen en leningen. Zo is het belastingtechnisch aantrekkelijk om te beleggen in een zogenaamd groenproject.
  2. Overweeg ook om u aan te sluiten bij een energieconvenant. U kunt meedoen met de Meerjarenafspraken Energie-efficiency. Dit is een steuntje in de rug om met energie-efficiency aan de slag te gaan.

Samen sterker

Veel bedrijven, maar ook overheden, hebben het onderwerp energie de laatste jaren opgepakt. Zowel vanwege prijsstijgingen als vanwege de gevoelde maatschappelijke verantwoordelijkheid, besluiten organisaties met dit onderwerp aan de slag te gaan. Sinds 2014 hebben vele bedrijven hun ambities op het vlak van klimaat uitsproken op het Ambitie 2020 platform. Want samen staan we sterker! Denk aan de voordelen van kennis uitwisselen of van samen grootschalig inkopen. Bedrijven kunnen zich ook aansluiten bij de Nederlandse Klimaatcoalitie. De deelnemers werken aan hun eigen bedrijfsvoering om deze klimaatneutraal te krijgen én betrekken daarbij actief hun partners of doelgroepen (leveranciers, klanten, burgers). 

Stappenplan

Drie stappen, ook wel de Trias Energetica genoemd, helpen u om uw energieverbruik en daaraan gerelateerde CO2 uitstoot terug te dringen. Besparen, vergroenen en zo efficiënt mogelijk gebruik van fossiele bronnen. Voordat u met de drietrapsraket van de Trias Energetica aan de slag kunt gaan, is het belangrijk om eerst inzicht in het huidige energieverbruik te hebben. We beginnen daarom bij meten.

Afbeelding door Oriol Pascual (CC BY SA 2.0)

Laatst bijgewerkt: 
21-03-2016 11:10