Eerlijk zaken doen

MVO Tools

Geeft inzicht in de MVO-risico's in internationale handelsrelaties/ketens.

De OESO-richtlijnen maken duidelijk wat de Nederlandse overheid van bedrijven verwacht op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO) bij het internationaal zakendoen. Ze bieden handvatten voor bedrijven om met kwesties om te gaan zoals ketenverantwoordelijkheid, mensenrechten, kinderarbeid, milieu en corruptie. Hiermee vormen de OESO-richtlijnen het uitgangspunt voor het Nederlandse internationaal MVO-beleid.

Scan die inzicht geeft in prestaties van een bedrijf op de 4 hoofdonderwerpen van de Global Compact: Mensenrechten, Arbeidsomstandigheden, Milieu en Corruptie

De NEVI Gedragscode biedt handreikingen voor het omgaan met ethische dilemma's in het inkoopproces, voor iedereen die bij dit proces betrokken is.