Eerlijk zaken doen

Eerlijke transacties

Handelstransacties moeten transparant en eerlijk plaatsvinden, zonder dat er sprake is van belangenconflicten of scheve machtsverhoudingen. Corruptie verstoort een eerlijke manier van zaken doen, omdat iemand in een machtspositie ongeoorloofde gunsten verleent in ruil voor persoonlijk gewin. Corruptie heeft bovendien grote maatschappelijke gevolgen.

Als corruptie niet wordt bestreden, wordt deze vaak erger. De prijs voor corruptie wordt betaald op politiek, economisch, sociaal en milieu vlak. Verantwoordelijk en democratisch politiek leiderschap ontwikkelt zich slecht in een corrupt klimaat. Ook zorgt corruptie voor onverantwoorde besteding van publieke middelen, bijvoorbeeld aan een high-profile bouwproject in plaats van onderwijs of zorg.

Wat zegt de wet

Volgens de Nederlandse wetgeving is elke vorm van omkoping van ambtenaren in binnen- en buitenland een misdrijf. Hierop staat een geldboete of een gevangenisstraf. Alleen bij zogenaamde 'facilitation payments' (smeergeld) wordt niet tot vervolging overgegaan. Bijvoorbeeld als u met een kleine vergoeding ervoor zorgt dat ambtenaren hun werk doen. Waar de grens ligt tussen corruptie en smeergeld is in de praktijk niet altijd eenvoudig vast te stellen.

Gevolgen voor bedrijven

Een consequentie van niet toegeven aan corruptie is in veel gevallen een langere wachttijd. Wachten op een vergunning, een verklaring, een betaling, wat dan ook. Dat heeft gevolgen voor de doorlooptijd van projecten. Ook kan het zijn dat u een opdracht misloopt.

Wel toegeven aan corruptie heeft ook gevolgen die – met name op de lange termijn – veel schadelijker zijn voor uw bedrijf:

  • Glijdende schaal. Wanneer u eenmaal toegeeft aan corruptie, weet de partij met wie u zaken doet dat deze aanpak werkt en zullen ze blijven komen. Ook kunt u ze dan niet meer aanspreken op hun rechten en plichten, omdat u al een keer heeft meegewerkt aan corruptie.
  • Kostbaar. Corruptie en omkoping gaan doorgaans over enorme bedragen. Met als gevolg: 25% hogere inkoopcontracten in ontwikkelingslanden. Smeergeld lijkt vaak goed te overzien, maar gaat u er eenmaal in mee, dan worden de sommen steeds groter.
  • Imagoschade. In een steeds transparanter wordende wereld zijn stakeholders steeds beter geïnformeerd en bewust van (on)eerlijke praktijken. Dit heeft grote gevolgen voor uw imago.

Zie een volledig overzicht van de kosten en risico's van corruptie op de website van het Global Infrastructure Anti-Corruption Centre.

Praktijkvoorbeeld: geduld is een schone zaak

Butterfly Houses is een social enterprise van architect Robert Kats. Actief in Nigeria bieden zij goedkope, goede en energiezuinige huizen voor de armste bevolking in het land. Corruptie komt het bedrijf geregeld tegen. Ze hebben consequent hun poot stijf gehouden: “alles wat we nodig hadden, hebben we uiteindelijk gekregen zonder mee te werken aan corruptie.” Hoe? Door geduldig te zijn. Net zo lang wachten tot de corrupte partijen niets anders kunnen dan in beweging komen. Lees het hele verhaal van Roberts Kats op de website van Grensverleggers.

Laatst bijgewerkt: 
17-05-2016 15:47