Eerlijk zaken doen

Duurzaam belastingbeleid

Als bedrijf maakt u onderdeel uit van de maatschappij. Bedrijven hebben baat bij openbare voorzieningen zoals infrastructuur, onderwijs, gezondheidszorg en sociale zekerheid. Het is belangrijk dat alle bedrijven hier hun bijdrage aan leveren, middels het betalen van belastingen. Dit is een essentieel onderdeel van eerlijk zaken doen.

Gevolgen voor bedrijven

Sommige bedrijven gebruiken methoden om belasting te ontwijken (via mazen in de wet) of doen zelfs aan illegale belastingontduiking, bijvoorbeeld de zogenaamde postbus firma’s. Dit kan grote gevolgen hebben voor het imago van bedrijven, door de maatschappelijke discussie die het teweeg brengt. Onder andere Ikea en Starbucks zijn zo negatief in de publiciteit geweest.

Belastingontwijking leidt daarnaast tot oneerlijke concurrentie, omdat grote multinationals vaak meer mogelijkheden hebben om belasting te ontwijken dan kleinere en binnenlandse concurrenten. Oneerlijke concurrentie heeft weer impact op de prestatie en het innovatievermogen van bedrijven.

Belastingontduiking zorgt ook voor hoge maatschappelijke kosten, doordat overheden zo minder middelen binnen krijgen dan zij uitgeven aan publieke voorzieningen. Uit onderzoek van SOMO blijkt dat 145 landen, die samen meer dan 98% van het wereldwijde BNP vertegenwoordigen, meer dan 3.100 miljard US dollar per jaar mislopen door belastingontduiking.

Laatst bijgewerkt: 
06-03-2015 12:36