In drie stappen naar je stakeholders

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Eerlijk zaken doen

Bescherming persoonsgegevens

Op basis van een uitgebreid artikel op BAAZ, het magazine voor de ondernemer, vindt u hier 5 tips om de persoonsgegevens van uw klanten te beschermen volgens de meest recente wetgeving.

1. Breng verwerking persoonsgegevens in kaart

Allereerst moet duidelijk worden of, en zo ja, welke gegevens worden verwerkt binnen uw bedrijf. Onder persoonsgegevens vallen – kort gezegd - alle gegevens die je kunt herleiden tot een natuurlijk persoon. Onder het verwerken van gegevens valt het verzamelen, vastleggen, bewaren, opvragen en verspreiden. Ga ook na of voor het verwerken van deze gegevens aantoonbaar toestemming is verleend door de betrokkene. Sommige verwerkingen zullen niet langer worden toegestaan indien hiervoor geen expliciete toestemming is verkregen.

2. Bewaar gegevens niet onnodig

Bedenk waarom u de persoonsgegevens binnen uw bedrijf verwerkt. Voor welke doeleinden is het belangrijk om deze gegevens te bewaren? Zitten er wellicht gegevens tussen die niet langer bewaard hoeven blijven? Als de gegevens niet (langer) worden bewaard voor een duidelijk omschreven doel, dan kunt u deze met het oog op privacy-compliance beter verwijderen.

3. Maak iemand verantwoordelijk voor privacy

Met de introductie van de nieuwe Europese privacy verordening wordt het aanstellen van een 'functionaris voor de gegevensbescherming' in veel gevallen verplicht.

4. Stel een privacybeleid op

Op dit moment is een privacybeleid, hoewel nuttig, niet verplicht. Dit wordt anders na inwerkingtreding van de verordening. De verordening verplicht alle bedrijven, groot en klein, om een transparant privacybeleid te voeren dat bovendien voor betrokkenen toegankelijk is. Dus stel een privacybeleid op dat voor iedereen makkelijk toegankelijk is. Zorg daarbij dat uit het beleid in ieder geval volgt welke gegevens worden verwerkt, voor welke doeleinden dit gebeurt en op welke wijze betrokkenen hiertegen bezwaar kunnen maken.

5. Neem de systeembeveiliging onder de loep

Bescherming van de persoonsgegevens van uw klanten begint bij de bescherming van de eigen digitale omgeving, zodat deze niet toegankelijk is voor derden. Dit betreft computers op kantoor, maar ook laptops en smartphones die ook buiten kantoor gebruikt worden en het internet (de cloud) waar gegevens worden opgeslagen. Neem de systeembeveiliging onder de loep en verbeter deze waar mogelijk.

Noodplan

Stel daarnaast een noodplan op voor het geval een datalek plaatsvindt. Dan weet iedereen binnen het bedrijf hoe hij bij een datalek moet reageren, welke stappen genomen moeten worden en wie verantwoordelijk is voor de uitvoering hiervan.

De publicatie van Houthoff bevat nog meer privacy tips en tricks voor de ondernemerspraktijk.

Laatst bijgewerkt: 
23-05-2016 14:47