Vergroot je impact

Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Praktijkvoorbeeld

Of ledlampen de toekomst gaan overheersen, is voor Frank van der Vloed, directeur Lighting bij Philips Benelux, niet eens een vraag meer. Voor de twijfelaars heeft hij zijn demonstratiekoffertje. “Zeg het maar, welke is de ledlamp?” Philips Lighting is deelnemer aan de Nederlandse Klimaatcoalitie . Hij stond nog niet zo gek lang aan het roer bij Philips, maar de resultaten die hij uit het lab zag...

Duurzame inzetbaarheid

Gezondheid

Preventie speelt een centrale rol bij het terugdringen van ziekte en uitval door gezondheidsklachten. Richt u zich daarom niet op verzuimmanagement, maar op gezondheidsmanagement. Dit voorkomt dat er alleen actie wordt ondernomen wanneer er verzuim plaatsvindt. U bent bewuster van de fysieke en psychische gezondheidsrisico’s en kunt actiever sturen en begeleiden om verzuim te voorkomen.

Fysieke gezondheid

Stimuleer een gezonde levensstijl bij uw werknemers. Faciliteer hen bij sporten, gezonder leven en bijvoorbeeld stoppen met roken. Een goede gezondheid is voor iedereen belangrijk, maar komt uiteraard eerder aan het licht bij fysiek zwaardere beroepen. Een actief gezondheidsbeleid voorkomt veel problemen.  

Tips voor uw gezondheidsbeleid:

 • Verstrek informatie over vitaliteit en gezondheid, bijvoorbeeld via uw intranet
 • Stimuleer via (financiële) maatregelen het gebruik van de fiets
 • Geef zelf het goede voorbeeld
 • Betrek het thuisfront, bijvoorbeeld via een bedrijfssportdag voor het hele gezin
 • Maak gezondheid en lifestyle van werknemers bespreekbaar in een vrijwillig en anoniem preventief medisch onderzoek door de bedrijfsarts of fysiotherapeut
 • Bied faciliteiten aan waar werknemers vrijwillig gebruik van kunnen maken, zoals: korting bij sporten, gezond eten in de bedrijfskantine en hulp bij het stoppen met roken
 • Doe als organisatie mee aan sportieve activiteiten. Dit is goed voor de teamspirit en de fysieke gezondheid van uw medewerkers
 • Ga om de tafel zitten met uw arbodienst en verzekeraar, die zijn wellicht bereid te delen in eventuele kosten

Scheepsbouwer IHC Merwede heeft sinds vier jaar een gezondheidsmanager in dienst. Mike Lie-a-Lien haalt als atletiektrainer het beste uit atleten, als gezondheidsmanager het beste uit medewerkers. Inmiddels ligt er een bekroond gezondheidsbeleid met een fitnessinstructeur, een bedrijfsfysiotherapeut en individuele programma’s voor gewichtsvermindering.

Aan de slag met gezondheidsmanagement? Het BRAVO-kompas helpt u op weg om gezonde leefgewoonten onder uw medewerkers te stimuleren: Bewegen, niet Roken, matig Alcoholgebruik, gezonde Voeding en voldoende Ontspanning. Het is een online instrument dat in 7 stappen uw organisatie naar gezonde werkplekken en gezonde werknemers begeleidt.

Psychische gezondheid

Het verzuim door psychische klachten neemt toe. Tussen 2010 en 2013 steeg dat bij mannen van 14,6% naar 29,6% en bij vrouwen van 24,9% naar 41%. Ook de gemiddelde verzuimduur is in die periode gestegen: van 100,8 dagen in 2010 naar 118,3 dagen in 2013. Psychische klachten komen het meest voor bij medewerkers in de leeftijd tussen de 30 en 50 jaar. Signaleert u dat in een vroeg stadium, dan kunt u de verzuimduur met een derde verkorten, zo blijkt uit onderzoek van Arboned.

De belangrijkste oorzaken van verzuim door psychische klachten zijn het onvoldoende hanteren van grenzen en de werk-privé-balans. Dit leidt tot ernstige stress, burn-out, depressies en angststoornissen. Arbeidsgerelateerde stress wordt vaak veroorzaakt door:

 • De arbeidsinhoud: een te hoog of te laag werktempo, over- of onderbelasting, eentonig of gevaarlijk werk, weinig mogelijkheden om zelf het werk in te delen
 • Arbeidsomstandigheden: reorganisaties, flexcontracten, werkonzekerheid, slechte werk- en rusttijden
 • Arbeidsverhoudingen: slecht leidinggeven, onvoldoende sociale ondersteuning, ongewenste intimiteiten, gebrek aan inspraak.

Om zulke problemen te voorkomen is het dus van belang om bovenstaande aspecten regelmatig met uw medewerker te bespreken. Hoe staat hij nog in zijn functie? Hoe ervaart hij de arbeidsomstandigheden en het contact met collega’s? Daarnaast is het zaak om in een vroeg stadium signalen van psychische klanten te herkennen. ArboNed kan u daarbij helpen, in onderstaande video’s vertellen ze u er meer over.

Uw werknemers kunnen ook zelf een test doen hoe het er voor staat met hun werkstress. Aan de hand van de campagne Check je Werkstress leert een medewerker stresssignalen te herkennen en in een vroeg stadium bespreekbaar te maken.

Lees meer over de voordelen van gezond ondernemen

Laatst bijgewerkt: 
09-11-2016 12:02