Duurzame innovatie

Innovatie in het buitenland

Als u over de grens zaken doet, heeft u te maken met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in andere landen. De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, geeft een aantal aanbevelingen om daar rekening mee te houden. Hiermee kunt u als ondernemer veel voor het gastland betekenen.

  • Draag bij aan de verspreiding van kennis en technologie in het gastland, en hou rekening met intellectuele eigendomsrechten.
  • Door bijvoorbeeld te investeren in scholing van werknemers ter plekke draagt u bij aan de lokale technologische en wetenschappelijke ontwikkeling.
  • Hanteer redelijke voorwaarden voor het verlenen van licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
  • Zet gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten op met lokale onderzoeksinstellingen, universiteiten en brancheorganisaties.

Meer informatie over de OESO-richtlijn 'Wetenschap en Technologie' vindt u hier.

Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 14:37