Vergroot je impact

Praktijkvoorbeeld

Een kijkje in de keuken bij ... Ricoh "Er is meer dan koele cijfers, er zijn ook andere doelstellingen die je als bedrijf wilt bereiken" Op 19 april j.l. was ik uitgenodigd voor een MVO kick-off bijeenkomst in het European Service Parts Center van Ricoh, een aanbieder van IT oplossingen die de meesten zullen kennen van de grote kopieer-print- en faxmachines. Het doel van de dag? Medewerkers...

Duurzame innovatie

Innovatie in het buitenland

Als u over de grens zaken doet, heeft u te maken met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in andere landen. De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, geeft een aantal aanbevelingen om daar rekening mee te houden. Hiermee kunt u als ondernemer veel voor het gastland betekenen.

  • Draag bij aan de verspreiding van kennis en technologie in het gastland, en hou rekening met intellectuele eigendomsrechten.
  • Door bijvoorbeeld te investeren in scholing van werknemers ter plekke draagt u bij aan de lokale technologische en wetenschappelijke ontwikkeling.
  • Hanteer redelijke voorwaarden voor het verlenen van licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
  • Zet gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten op met lokale onderzoeksinstellingen, universiteiten en brancheorganisaties.

Meer informatie over de OESO-richtlijn 'Wetenschap en Technologie' vindt u hier.

Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 14:37