Expert

Ook partner worden?

Praktijkvoorbeeld

“Onze goudvissen zijn misschien wat duurder dan die van sommige van onze concurrenten”, zegt bedrijfsleidster Isabelle Mook. “Maar daarmee kunnen wij ook een gezonde, maatschappelijk verantwoorde vis garanderen. Wij zijn niet meegegaan in de goudvissenoorlog.” Momenteel wordt er in de goudvissenhandel sterk op de prijzen geconcurreerd waardoor het dierenwelzijn in gevaar komt. Aquadistri gaat voor een eerlijke, verantwoorde vis.

Duurzame innovatie

Innovatie in het buitenland

Als u over de grens zaken doet, heeft u te maken met wetenschappelijke en technologische ontwikkelingen in andere landen. De OESO, Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, geeft een aantal aanbevelingen om daar rekening mee te houden. Hiermee kunt u als ondernemer veel voor het gastland betekenen.

  • Draag bij aan de verspreiding van kennis en technologie in het gastland, en hou rekening met intellectuele eigendomsrechten.
  • Door bijvoorbeeld te investeren in scholing van werknemers ter plekke draagt u bij aan de lokale technologische en wetenschappelijke ontwikkeling.
  • Hanteer redelijke voorwaarden voor het verlenen van licenties voor het gebruik van intellectuele eigendomsrechten.
  • Zet gezamenlijke onderzoeks- en innovatieprojecten op met lokale onderzoeksinstellingen, universiteiten en brancheorganisaties.

Meer informatie over de OESO-richtlijn 'Wetenschap en Technologie' vindt u hier.

Laatst bijgewerkt: 
18-02-2015 14:37