Duurzame innovatie

Aan de slag

Twee belangrijke pijlers van duurzaam innoveren zijn 'samenwerken' en 'duurzaam ontwerpen'.

Duurzaam ontwerpen

Een duurzaam product begint bij een duurzaam ontwerp. Hieronder een aantal tools die u helpen bij duurzaam ontwerp.

  • Gebruik de nieuwe PRISMA Responsible, Research and Innovation Toolkit voor de ontwikkeling van innovatieve producten en diensten, met maatschappelijke, economische en milieu-impact.
  • Met de Life Cycle Assessment van het RIVM krijgt u inzicht in de effecten van uw ontwerp en productie op het milieu. 
  • Ecodesign maakt het mogelijk om de milieu-impact van producten vanaf de ontwerp- en ontwikkelingsfase te beperken.
  • Deze checklist van Groeneofferte helpt u om in het hele proces duurzame keuzes te maken.

Samenwerken

Innovatie en samenwerking zijn als belangrijke voorwaarden voor succes op het gebied van duurzaamheid. Een aantal tips:

  • Zoek nieuwe combinaties. Verbind producenten en afnemers om behoeften helder te krijgen. Door verrassende combinaties te maken, creëer je gunstige condities voor bijvoorbeeld co-makerschap.
  • Het uitgangspunt van iedere goede innovatie moet de markt zijn. Stel uzelf als ondernemer de vraag: Wie heeft behoefte aan mijn product en is hij bereid ervoor te betalen? Ook in de context van duurzaamheid is de clou om u als ondernemer zo te positioneren dat u een goede prijs kunt (blijven) vragen voor een product of dienst.

Stijn Bekers (van adviesbureau GWYNT) geeft ook een aantal tips aan ondernemers die aan de slag willen met innovatie:

  • Denk aan het gebruik van sociale netwerksites om ideeën te genereren samen met de klant. Of werk samen met een wetenschappelijke instelling om nieuwe inzichten te vergaren.
  • Bij samenwerking is inzicht verkrijgen in de organisatie een goed begin. In hoeverre is de ontwikkelafdeling nog een black box? Wie is er binnen de organisatie betrokken bij de ontwikkeling? Het is belangrijk om het potentieel binnen alle lagen van een bedrijf te benutten.
  • Om creativiteit te cultiveren is een open cultuur nodig, waarbij iedereen betrokken is of kan zijn bij het innovatieproces. Een goed begin bij een dergelijke cultuurverandering is bijvoorbeeld het aanstellen van een aantal innovatieleiders.
Laatst bijgewerkt: 
04-06-2018 09:42