Duurzaam leveren aan de overheid

De nieuwe aanpak

Watch movie Factsheet Praktijkvoorbeelden FAQ Contact Nieuwe aanpak Milieucriteria Sociale voorwaarden Social return

In 2010 heeft de overheid de ambitie uitgesproken duurzaam in te kopen en zij wil hier een praktische invulling aan geven. Hoe weten overheidsinkopers wat duurzaam is?

In eerste instantie bepaalde de overheid dit met centraal vastgestelde minimumeisen op gebied van duurzaamheid. Hiermee werden belangrijke doelstellingen op het gebied van milieu en sociale aspecten bereikt. Er is echter nog meer te bereiken door verder te kijken dan het vereiste minimum. Op advies van het bedrijfsleven over de toekomst van duurzaam inkopen, heeft de overheid gekozen voor een ambitieuzere aanpak voor de invulling van haar duurzaam inkopen beleid: de nieuwe aanpak.

De nieuwe aanpak 

In de nieuwe aanpak bepaalt de aanbestedende dienst al voor het uitzetten van de opdracht op welke manier duurzaamheid een plek krijgt in de opdracht. Duurzaamheid wordt hierin meegenomen in elke fase van het inkoopproces, vanaf de allereerste voorbereidings(plan)fase tot en met contract- en leveranciersmanagement. Hiervoor kan zij een marktconsultatie uitvoeren waarin zij marktpartijen uitnodigt om mee te denken over duurzame oplossingen voor de inkoopvraag van de overheid. Niet de minimumcriteria staan centraal, maar de dialoog over de meest duurzame oplossing voor de inkoopvraag.

Deze aanpak vraagt dus om meer samenwerking tussen overheden en bedrijven. De centraal vastgestelde minimumeisen blijven een plek houden binnen duurzaam inkopen, maar de toepassing daarvan wordt voortaan gezien als een minimale ondergrens voor duurzaam inkopen.

Meer informatie over de nieuwe aanpak duurzaam inkopen door de overheid


 

Laatst bijgewerkt: 
04-04-2016 15:10