Draagvlak en bedrijfscultuur

Resultaat

Het is voor de nieuwe koers die je inslaat van belang dat er intern draagvlak is. Alleen voor alle lagen in de organisatie geldt dat begrip voor of naleving van dit soort veranderingen niet vanzelfsprekend is. Mensen houden nu eenmaal graag vast aan oude waarden en manieren van werken.

Verandering kan weerstand opleveren, zeker wanneer men het gevoel heeft dat iets wordt opgelegd. Uit onderzoek blijkt gelukkig dat MVO de betrokkenheid en het gevoel van zingeving van medewerkers juist kan vergroten. De verandering levert dus ook kansen op.

Betrek partijen

Om weerstand tegen te gaan, is het belangrijk dat mensen kunnen meedenken over de verandering. Vooral de medewerkers en mogelijk ook stakeholders die er zelf een rol in spelen. Laat hen hun verschillende belangen en standpunten aan elkaar uitleggen. Dan kunnen ze samen zoeken naar de beste oplossing voor iedereen. Mensen die op die manier betrokken zijn kunnen de nieuwe koers op hun beurt ook weer goed uitdragen.

Een goed voorbeeld is de omslag naar een circulair verdienmodel. Dat vergt een nieuwe manier van werken voor ontwerp en assemblage, maar ook voor de inkoop en facturatie. De beste oplossing voor de afdeling assemblage is misschien niet de beste voor de inkoopafdeling en andersom. Wanneer vertegenwoordigers van die verschillende belangen met elkaar om de tafel gaan zitten en begrip krijgen voor elkaars standpunt, kunnen ze samen tot de beste oplossing komen. En dat kan een heel andere oplossing geven dan vooraf gedacht.

Door de inbreng, ideeën en duurzame innovaties van medewerkers uit alle lagen van de organisatie mee te nemen, kan het succes van MVO in het bedrijf enorm worden versterkt. 

Laatst bijgewerkt: 
13-01-2017 15:53