Draagvlak en bedrijfscultuur

Helpdesk

Publicaties

Tussen december 2015 en januari 2016 heeft de Ethical Corporation zijn leden gevraagd om belangrijke onderwerpen, mogelijkheden en trends in MVO en duurzaamheid te identificeren. Dit zijn de conclusies uit de antwoorden van 829 Europese respondenten (41% van het totaal). CEO gelooft in duurzaamheid: 69% van de ondervraagde leidinggevenden zegt dat hun CEO overtuigd is van de waarde van...
Steeds meer ondernemers zien het nut van duurzaam ondernemen in. Drie koplopers van MVO Nederland vertellen hoe zij hun medewerkers daarbij betrekken. Juni 2011.
Onderzoek uit 2010 van Nyenrode en CSR Academy, getiteld: 'Onderzoek succesfactoren, knelpunten en ondersteuningsbehoeften van Nederlandse Gemeenten rond MVO-stimulering, verduurzaming van de bedrijfsvoering en duurzaam inkopen.' Centraal stonden de volgende twee vragen: 1. Wat zijn de knelpunten en succesfactoren die de verantwoordelijke functionarissen van Nederlandse gemeenten ervaren als het...
Doughty Centre, Cranfield School of Management geeft in de publicatie Engaging Employees in Corporate Responsibility (juni 2011) een handig stappenplan voor het betrekken van medewerkers bij MVO.
Deze brochure uit 2008 van Gallup laat de effecten van een hoge medewerkerbetrokkenheid zien. Gallup’s employee engagement work is gebaseerd op meer dan 30 jaar onderzoek onder 17 miljoen medewerkers.
Een special over draagvlak creëren voor MVO bij werknemers, toeleveranciers en bij klanten. Deze special is ontwikkeld in samenwerking met P+.