Draagvlak en bedrijfscultuur

Nut en noodzaak

Als je duurzaam gaat ondernemen betekent dat altijd een verandering voor de organisatie. Dat kan een ingrijpende verandering zijn, maar vaak gaat het over één aspect van het bedrijf.

Een stappenplan zoals MVO Steps helpt je bij het vormgeven van het proces. Dan begint het pas. Want wie gaat er met MVO aan de slag en hoe krijg je de nieuwe manier van werken ingebed in de organisatie?

Niet van de ene op de andere dag

Nieuwe kernwaarden of een nieuwe duurzame koers van de organisatie zijn niet van de ene op de andere dag gerealiseerd. Om tot een duurzame organisatie te komen, zullen (inkoop)processen moeten veranderen of nieuwe producten of diensten worden ontwikkeld. Voor die veranderingen zijn mensen nodig die zich mede-eigenaar voelen van de ontwikkeling.

Ook de top van de organisatie moet de nieuwe beleidslijn uitdragen. De cultuur van (een deel van) de organisatie zal moeten veranderen. Maar dat gebeurt meestal in fasen. Net als draagvlak creëren. Draagvlak zal zich niet ‘automatisch’ verspreiden van directie naar werkvloer of andersom. Het is een organisch veranderproces dat je met een slimme aanpak enigszins kunt sturen.

Laatst bijgewerkt: 
13-01-2017 15:50