Draagvlak en bedrijfscultuur

Helpdesk

MVO Tools

Stappenplan van MVO Nederland waarmee u de invloed en belangen van uw belangrijkste stakeholders in kaart brengt.

Zoekhulp met tools, scans en handreikingen voor werkgevers en werknemers.

MVO MAPS is een speciaal voor partners van MVO Nederland ontwikkeld online analyseprogramma waarmee je inzicht krijgt in de huidige MVO-positie van je bedrijf. Met behulp van een aantal vragen structureer je de aanwezige kennis, activiteiten, plannen en ambitie van je organisatie op het gebied van:

  • 4 implementatiegebieden
  • 9 bedrijfsprocessen
  • Thema’s zoals milieu, klimaat en energie

Als resultaat krijg je een overzichtelijk diagram dat aangeeft hoe ver je bent in je proces, welke thema’s prioriteit hebben en welke stappen je kunt nemen.

Hoe ver is mijn bedrijf al met het implementeren van MVO volgens ISO 26000 en waar liggen verbeterkansen?

Website waarop de richtlijn ISO 26000 in overzichtelijke stukken is opgeknipt en vertaald:

Stappenplan voor het opstellen en implemententeren van MVO-beleid