Draagvlak en bedrijfscultuur

KPI's en personen

Met de vijf basisbeginselen kun je ver komen binnen een organisatie. Naarmate een bedrijf groter wordt en de beoogde doelstelling breder, kunnen er jaren overheen gaan om bovenstaande stappen telkens weer te doorlopen.

Hoe verder de nieuwe werkwijze in de organisatie landt, hoe meer het nodig wordt om persoonlijke KPI's en meetbare resultaten te formuleren. Zo wordt langzamerhand voor iedereen helder wat zij zelf kunnen bijdragen en wat van hen verwacht wordt op weg naar de gestelde ambitie.

 • Een aantal KPI's kun je realiseren met harde (technische) maatregelen. Bijvoorbeeld:
  • Standaardinstellingen op machines en printers.
  • Verlichting koppelen aan bewegingsmelders.
  • Het creëren van een gunstig klimaat voor duurzame mobiliteit (fietsplan, laadpalen voor elektrische auto's, treinabonnementen, deelnemen aan Low Car Diet en et cetera).
  • MVO Nederland verzamelde 100 tips van ondernemers om MVO te implementeren.
 • Andere KPI's vergen de inzet van mensen en aanpassing in het gedrag. Niets is zo lastig als het veranderen van ingesleten patronen, maar er zijn hulpmiddelen. Leidinggevenden spelen hierin een belangrijke rol.
  • Heel down to earth is het toewijzen van taken die bijdragen aan de KPI's in persoonlijke doelstellingen en ontwikkelingsplannen van medewerkers verstandig.
  • Stel voldoende tijd, middelen en capaciteit beschikbaar zodat de medewerker zijn of haar doelen ook daadwerkelijk kan realiseren. Geef medewerkers die dat willen de vrijheid om hun doelstellingen op creatieve wijze te realiseren, dat werkt extra stimulerend.
  • Stem KPI's op elkaar af. Wanneer je inkopers of sales mensen afrekent op hun budgetten, terwijl zij cruciaal zijn om een nieuwe manier van werken te implementeren waarin andere waarden belangrijk zijn, zorg er dan voor dat dit terugkomt in hun functioneren en de KPI's waarop ze worden afgerekend.

Kracht van herhalen

Terwijl dit proces loopt, is het belangrijk om regelmatig te herhalen waarom veranderingen worden doorgevoerd en wat de doelen zijn. Een (regelmatig terugkerende) training kan daarbij helpen. MVO Nederland ontwikkelde verschillende handige trainingen. Daarnaast kun je denken aan bedrijven als Snowballs & Flywheels. Zij helpen je met een game, speciaal ontwikkeld voor het vergroten van het duurzaam bewustzijn van de medewerkers.

Laatst bijgewerkt: 
13-01-2017 15:46