Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

MVO Netwerk Toerisme

Wat deelnemers zeggen over het netwerk

Frank Oostdam, ANVR

"Als je vol overtuiging en succesvol aan de slag wilt op het vlak van MVO, dan beveel ik deelname aan het MVO Netwerk toerisme van harte aan. MVO en duurzaamheid zijn bij uitstek onderwerpen om in een netwerk aan te pakken; met je partners binnen de keten, maar ook met kennisinstituten, NGO’s en adviesorganisaties. Deel kennis, informatie en ervaring zo breed mogelijk. Dat inspireert.

"Zonder dit netwerk zouden wij als reissector niet staan waar we nu staan. Deelname aan het MVO Netwerk Toerisme heeft ons ook als ANVR veel opgeleverd, zoals concrete projecten, bijvoorbeeld op het gebied van mensenrechten en de carbon voetafdruk van een reis. Ook organiseren we een dag over MVO en duurzaam toerisme tijdens de Vakantiebeurs."

Iris Darley, VVV Zuid-Limburg

"De eerste keer dat ik een bijeenkomst van het netwerk bezocht, was het alsof ik in een warm bad terecht kwam. Ik voelde mij welkom, er heerste een toegankelijke en open sfeer en de bijeenkomst was goed georganiseerd. Er ontstaan makkelijk nieuwe contacten en er is gelegenheid om te sparren met vakgenoten. Andere deelnemers hebben ervaring met voor mij nieuwe duurzame projecten. Net als de sprekers tijdens bijeenkomsten brengen ze mij nieuwe kennis en inspireren mij om anders naar de dagelijkse praktijk te kijken. Sinds wij ons in 2014 hebben aangesloten bij dit netwerk, komt onze missie -het duurzaam bevorderen van het toerisme in en naar Zuid-Limburg- in een stroomversnelling terecht."

Ellen Bulthuis, Avontuur.nu Groep

"Als je in het toerisme iets wilt met MVO is het handig je aan te sluiten. Andere deelnemers hebben daar al ervaring mee. Zo hoef je niet het wiel opnieuw uit te vinden. Het MVO Netwerk Toerisme betekent voor ons een netwerk van mensen waarmee we kunnen sparren over duurzaamheid. Praktijkcases van andere bedrijven zijn voor ons een bron van inspiratie."

Paul Peeters, NHTV international hoger onderwijs

"Het MVO Netwerk Toerisme biedt een prima platform voor het delen van onderzoeksresultaten en het opzetten van waardevolle projecten. In het CARMATOP-project ontwikkelen we met de ANVR en een groeiend aantal touroperators een carbon calculator waarmee we reisproducten kunnen doorrekenen, om zo de uitstoot van broeikasgas te verminderen en te komen tot een 'carbon-label'. Binnen het netwerk hebben we bovendien korte lijnen met onderzoekers en potentiële afstudeerders. Daardoor kunnen we met ons wetenschappelijk onderzoek goed aansluiten op de dagelijkse praktijk in het toerisme."

Marlies Filbri, Specialist Children's Rights en Business Principles bij Unicef Nederland

"Unicef stimuleert bedrijven om kinderrechten te integreren in hun MVO beleid en praktijk. In 2011 hebben we daarvoor de '10 childrens rights and business principles' geïntroduceerd, in samenwerking met Global Compact en Save the Children. De richtlijnen hebben betrekking op de werkplek, de markt, de samenleving en de omgeving. Hiermee maken we ondernemers bewust van het verband tussen hun bedrijfsvoering en kinderrechten: hoe kunnen zij ervoor zorgen dat hun activiteiten geen negatieve invloed hebben op kinderrechten en maximaliseren zij hun positieve impact?

"Het toerisme is één van de sectoren waarop Unicef zich richt, vanwege het belang van toerisme voor economische groei en werkgelegenheid en de potentiele impact op kinderrechten. In maart 2015 zijn wij lid geworden van het MVO Netwerk Toerisme om kennis en ervaringen te kunnen uitwisselen. Van onze kant uit willen we onze kennis van kinderrechten en de sociale aspecten van MVO inbrengen: hoe neem je die mee in impactmeting? Mensenrechten en kinderrechten zijn soms lastiger te benoemen dan milieu of vervuiling vanwege de politieke gevoeligheid. Daarin hopen we samen stappen te kunnen zetten."

Arthur Helling, binnen de RECRON aanspreekpunt voor duurzaamheid

"Als brancheorganisatie voor de dag- en verblijfsrecreatie in Nederland kunnen we niet ontbreken in dit netwerk, vinden wij. Aangesloten bedrijven zoals vakantieparken, campings en groepsaccommodaties zijn veelal gevestigd in het buitengebied. Wij ontlenen ons bestaansrecht aan onze natuurlijke omgeving. Daar willen we dus netjes mee omgaan. Ook op de lange termijn.

"Vanuit de RECRON leveren we daarom graag een bijdrage aan dit netwerk. En wat ik hier leer over duurzaam ondernemen, geef ik terug aan mijn achterban. Zoals: welke investeringen in energiebesparing en duurzame bedrijfsvoering leveren in de praktijk het meeste op? En hoe zit het met onze eigen impact op het milieu? Hoe kunnen we bijvoorbeeld ons afval verminderen? Zo hoeven we niet allemaal alleen het wiel uit te vinden."

Lieke van der Westen, adviseur van Bureau Buiten

"We adviseren overheden en bedrijven over duurzame ruimtelijke en economische ontwikkeling, in de stad of in het buitengebied. Eén van onze expertisegebieden is toerisme en recreatie. Sinds september 2015 zijn we lid van het MVO Netwerk Toerisme. Via het netwerk kunnen we veel van elkaar kunnen leren, juist omdat hierin zoveel verschillende organisaties en invalshoeken verenigd zijn. Nog mooier is het als we samen pilotprojecten kunnen opzetten die de sector verduurzamen en een nieuwe standaard introduceren. Wil je stappen zetten richting een  circulaire economie, dan kun je dat niet alleen. Je hebt anderen nodig om echt iets teweeg te brengen."

Laatst bijgewerkt: 
05-11-2015 09:51