Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

Social return on investment

Inclusief ondernemen kan goed samengaan met een bedrijfseconomisch perspectief. Het kan zelfs bijdragen aan het maken van winst.

Enkele voorbeelden:

  • Werk laten uitvoeren door minder duur personeel.
  • Iemands specialistische kwaliteiten zien en optimaal inzetten.
  • Zichtbaarheid van werknemers met een arbeidsbeperking kan de omzet verhogen, omdat klanten graag bij je kopen.

Ook geeft u hiermee concrete invulling aan de Participatiewet, waarbij werkgevers tot 2026 in totaal 100.000 banen moeten realiseren voor mensen met een ziekte of handicap. De overheid doet dit voor 25.000 mensen met een arbeidsbeperking. 

Eind 2016 wordt voor het eerst gekeken of dat gaat lukken. Zoniet, dan komt er een wettelijke quotumregeling voor bedrijven met 25 of meer werknemers. Voor elke niet ingevulde werkplek wordt dan een heffing van €5.000 opgelegd.

Laatst bijgewerkt: 
28-07-2015 13:50