Bouw

Levensduurverlenging

De mismatch tussen vraag en aanbod in de bouw is een groot maatschappelijk probleem. Om efficiënt om te gaan met beschikbare gebouwen, materialen en grondstoffen is het noodzakelijk om meer adaptief te bouwen. Dat vraagt om een flexibele benadering van functies en toepassing van gebouwen met als doel de levensduur te verlengen.  

Woning & utiliteitsbouw

De duurzaamheid en toekomstwaarde van een gebouw neemt toe als dit eenvoudiger en beter aan te passen is voor ander gebruik, het 'adaptief vermogen'. Door adaptief te bouwen is een gebouw bij wisseling van eigenaar of bestemming beter aan te passen voor hergebruik, in plaats van ingrijpende renovatie, langdurige leegstand of sloop. 

Aanleiding is het besef dat eisen van gebruikers in de loop van de tijd veranderen en dat de aard van het bouwproces, de gebouwde omgeving en de bouwtechniek deze veranderingen over het algemeen slecht faciliteert. Dit leidt tot inefficiëntie voor de gebruiker of hoge aanpassingskosten en allerhande milieuvraagstukken bij aanpassing van het gebouw.

Zowel bouwtechniek als installatietechniek spelen in een rol bij adaptief bouwen. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe installatieconcepten en hoe het ontwerp toekomstige aanpassingen het best kan faciliteren. Verwarmingsinstallaties hebben bijvoorbeeld een flinke ontwikkeling doorgemaakt op het gebied van gebruikte brandstoffen (van hout en kolen tot gas en elektriciteit), wat van grote invloed is op de plaatsing in een gebouw.

Infrastructuur

Ook bij de bouw en onderhoud van infrastructurele werken zijn duurzame innovaties van belang om de levensduur te verlengen. Qua ontwerp en hoogwaardig hergebruik van materialen komt dit erg overeen met woning- en utiliteitsbouw. Wat voor infrastructurele bouwsector daarnaast nog een interessante werkwijze is, is het gebruik van slim onderhoud.

Met behulp van sensortechnieken wordt de kwaliteit van de werken efficiënt en effectief gemonitord. Zo kan er veel nauwkeuriger bepaald worden waar en wanneer onderhoudswerkzaamheden nodig zijn. Dit voorkomt dat er onnodig vervangen wordt, en dus tot aanzienlijke kostenbesparing, meer gebruikscomfort (want minder files door werkzaamheden) en grotere kwaliteitsgaranties.

Zo zijn op de Van Brienenoordbrug in Rotterdam zestien sensoren geplaatst die de temperatuur van het wegdek, het rekken in het staal, trillingen en geluidsgolven in het metaal meten. De resultaten worden vervolgens gecombineerd met rekenmodellen en daarna geïnterpreteerd. De uitkomsten worden omgezet in voorspellingen. Door de nauwkeurige inzichten meldt het systeem zelf wanneer inspectie of reparatie noodzakelijk is.

Laatst bijgewerkt: 
27-05-2015 11:17