Praktijkvoorbeeld

Veel milieuproblemen zijn tegelijkertijd economische belemmeringen. Landbouwopbrengsten gaan hierdoor omlaag en brengen boeren en de lokale economie in het nauw in ontwikkelingslanden. Soil & More speelt hierop in.

Risicomanagement

Internationale afspraken

De overheid stimuleert bedrijven om rekening te houden met onder andere mensenrechten. Dit helpt bedrijven ook bij het voorkomen van bepaalde risico's. Internationale afspraken zijn interresant voor goed risicomanagement, waaronder de OESO-richtlijnen en het Ruggie-beleidskader.

Laatst bijgewerkt: 
29-09-2015 14:21