Overheidsbeleid voor MVO

IMVO-Convenanten

De Nederlandse overheid besteedt steeds meer aandacht aan internationale MVO-risico's van bedrijven. Hiervan merkt u iets als u aan de overheid levert of subsidie ontvangt.

De overheid stimuleert dertien Nederlandse sectoren om afspraken te maken over een gezamenlijke aanpak van MVO-risico's in de keten. Deze afspraken worden IMVO-Convenanten genoemd. In het rapport van KPMG staan de belangrijkste MVO-risico's van deze dertien Nederlandse sectoren: bouw, chemie, detailhandel, energie, financiële sector, groothandel, hout en papier, land- en tuinbouw, metaal, elektronica, olie en gas, textiel en kleding, en voedingsmiddelen.

Samen sterk

IMVO-convenanten bieden bedrijven in sectorverband de kans om samen met de overheid en partijen uit het maatschappelijk middenveld complexe IMVO-risico's aan te pakken. Het gaat om afspraken tussen meerdere partijen die zich verbinden tot het behalen van tastbare resultaten gebaseerd op de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGP).

De convenanten hebben een tweeledig doel.  Het eerste doel is om op specifieke risico's binnen een ambitieuze en realistische termijn van 3-5 jaar substantiële stappen van verbetering te bereiken voor groepen die negatieve effecten ervaren van de activiteiten van de sector. Het tweede doel is om een gezamenlijke oplossing te bieden voor problemen die bedrijven zelf niet (geheel) op kunnen lossen.

Ervaring

De afgelopen jaren heeft MVO Nederland de nodige ervaring opgedaan met duurzame sectorale transities. Samen met het bedrijfsleven, brancheorganisaties en stakeholders wordt gewerkt aan duurzame vernieuwingen. MVO Nederland heeft beperkt budget om de opgedane kennis en ervaring in te zetten om in samenwerking met brancheorganisaties tot een traject richting convenanten te komen.  

Het initiatief om te komen tot een IMVO-convenant ligt bij de bedrijven in de sector. Brancheverenigingen spelen hierin een belangrijke rol omdat zij de sector/branche vertegenwoordigen. MVO Nederland kan brancheorganisaties die daar behoefte aan hebben ondersteunen in het voorbereidende traject naar een IMVO-convenant. Tevens kunnen we adviseren over communicatie met de leden over nut en noodzaak van verantwoord IMVO-beleid en kunnen we kennis en hulpmiddelen beschikbaar stellen.

Laatst bijgewerkt: 
10-05-2016 16:53