Helpdesk

E-book Voedselverspilling

De Ladder van Moerman: hoe pak je verspilling aan in de praktijk?

Verspillingschecker

Ontdek in 5 minuten het potentieel van jouw reststromen

MVO Netwerk Food & Agribusiness

IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten

De wereldbevolking groeit, daardoor neemt de vraag naar voedsel, en ook eiwit, toe. Als die vraag alleen door dierlijk eiwit (zoals vlees) wordt ingevuld, putten we de aarde uit. Plantaardige eiwitten bieden een gezond alternatief en belasten de planeet minder.

Convenant

In het IMVO Convenant Plantaardige Eiwitten is afgesproken om duurzaam geproduceerde hoogwaardige plantaardige eiwitten voor humane consumptie internationaal beter beschikbaar en aantrekkelijker te maken. Dit convenant is in maart 2017 ondertekend door de brancheorganisatie Het Planeet, Schouten Europe, ABC Kroos, MatureDevelopment, Smaackmakers, IUCN NL, Natuur & Milieu, FNV, het Instituut voor Milieuvraagstukken van de Vrije Universiteit, het ministerie van Buitenlandse Zaken en het ministerie van Economische Zaken. In 2018 is MFH aangeschoven als nieuwe partij. MVO Nederland heeft de totstandkoming van het convenant begeleidt en het programmamanagement verzorgd.

Op 19 maart 2019 hebben de partijen van het convenant gezamenlijk besloten het convenant te beëindigen en de beoogde doelen van het IMVO-convenant in een andere vorm na te streven. MVO Nederland zal daar een uitvoerende rol in blijven spelen vanuit het Omzet met Impact programma.

Meer informatie of ideeën? We horen graag van je. Contacteer Hasse de Boer.

Laatst bijgewerkt: 
10-04-2019 16:16