Wat is MVO?

Het ontstaan van MVO

De discussie over MVO laait de laatste tijd hoog op en daardoor lijkt het soms of MVO een tamelijk nieuwe gedachte is. Dat is het niet, het denken over de relatie tussen economie, ethiek en milieu is minstens 200 jaar oud.

Een paar hoogtepunten uit de ontstaansgeschiedenis van MVO:

  • 1776: Adam Smith wordt vaak beschouwd als de grondlegger van het economisch denken en het liberaal kapitalisme ('de onzichtbare hand van de markt'), maar hij was ook moraalfilosoof en benadrukte dat individuele belangen ingebed moeten zijn in eigen verantwoordelijkheid en zorg voor anderen. De discussie over ethiek in het bedrijfsleven is na schandalen als dieselgate opnieuw actueel.
  • 1962: Rachel Carson publiceert Silent Spring, een zeer invloedrijk boek over milieuproblematiek dat duidelijk maakt dat de mens afhankelijk is van een gezonde natuur.
  • 1972: Club van Rome brengt het rapport Grenzen aan de groei uit. Het werk waarschuwt dat het opraken van grondstoffen oneindige economische groei onmogelijk maakt. Deze gedachte is nog steeds actueel; zie het dossier over circulaire economie.
  • 1976: OESO-richtlijnen De Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (de 'club van rijke landen') stelt gedragsrichtlijnen op voor het bedrijfsleven. Die zijn ook nu nog de basis voor het overheidsbeleid voor MVO in Nederland.
  • 1987: Brundtland-rapport, ook bekend als Our Common Future. Dit VN-rapport roept voor het eerst op tot duurzame ontwikkeling. De definitie daarvoor is ook vandaag nog relevant: "een ontwikkeling die tegemoetkomt aan de noden van het heden, zonder de mogelijkheden van toekomstige generaties om in hun behoeften te voorzien in het gedrang te brengen".
  • 1992: Verdrag van Rio de Janeiro. Vrijwel alle landen ter wereld maakten in Rio afspraken over biodiversiteit, klimaat, de bescherming van inheemse volken en duurzame ontwikkeling. Het voorzorgsprincipe werd leidend: als onzeker is of er onomkeerbare schade wordt aangericht aan de samenleving of het milieu, is het "nee, tenzij…".
  • 2000: De SER publiceert het adviesrapport De Winst van Waarden over maatschappelijk ondernemen. Het rapport leidde in 2004 tot de oprichting van MVO Nederland.
  • 2004: MVO Nederland werd opgericht als "het kennis- en informatiecentrum Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen". Inmiddels is MVO Nederland een netwerkorganisatie met meer dan 2000 partners.
  • 2006: Al Gore presenteert de film An Inconvenient Truth over de opwarming van de aarde. De film heeft een grote invloed gehad op de klimaatdiscussie. In 2007 kreeg Gore er een Oscar voor. De trailer staat op Youtube.
  • 2015: De bijna gelijktijdige nieuwsfeiten over het klimaatakkoord van Parijs, de encycliek Geprezen zijt Gij van paus Franciscus en de Sustainable Development Goals van de VN laten zien dat duurzaam ondernemen in een stroomversnelling is gekomen.
Laatst bijgewerkt: 
12-04-2017 15:42