Agenda

Wordt herhaald elke 2 weken 4 keer
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 14 augustus 2019 - 10:00 tot 17:00
vrijdag 2 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 16 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 30 augustus 2019 - 09:00 tot 17:00
vrijdag 13 september 2019 - 09:00 tot 17:00
woensdag 21 augustus 2019 - 14:00 tot 17:00

Armoede

In het bedrijf

De werknemer met financiële zorgen heeft vaak moeite om over zijn of haar situatie te praten. Armoede is nog altijd een taboe in Nederland. Als ondernemer is het belang om dit onderwerp bespreekbaar te maken. Alleen op deze manier kunt u samen met uw werknemer zoeken naar oplossingen. Ook is het belangrijk werknemers met financiële zorgen positief te benaderen, vanuit hun competenties en motivatie. Dit draagt bij aan hun duurzame inzetbaarheid.

Aan de slag met taal

Maar liefst 700.000 werknemers hebben moeite met lezen, schrijven en communiceren in het Nederlands. Dit betekent dat deze medewerkers vaak moeite hebben met het invullen van formulieren, versturen van e-mails en het lezen van (veiligheids)instructies. Dit heeft gevolgen voor uw bedrijf.

Investeren in taal? Aan de slag met het vergroten van de taalvaardigheid van uw werknemers? Bekijk dan eerst de stappen van het Taalakkoord en geef antwoord op de bijbehorende vragen. De taaladviseurs van het Taalakkoord en taalaanbieders kunnen u adviseren bij het doorlopen van deze stappen. Zij kunnen u ook adviseren over de introductie van taaltraining binnen uw organisatie.

Ook het stappenplan van Moerdijk biedt nuttige handvatten om aan de slag te gaan met taal op de werkvloer.

Royal A-Ware aan de slag met taal

MVO Nederland partner Royal A-ware is aan de slag gegaan met taal binnen het eigen bedrijf. Lees het praktijkvoorbeeld op de website van Taalakkoord.

Investeren in de lokale samenleving

Vanuit uw maatschappelijke betrokkenheid kunt u aan de slag met het terugdringen van armoede en activiteiten gericht op preventie. Dit soort activiteiten valt onder de noemer maatschappelijk betrokken ondernemen (MBO): het vrijwillig investeren van expertise, menskracht, faciliteiten en netwerken in de lokale samenleving. Welke activiteiten u kiest, hangt af van de behoeften van de lokale gemeenschap, wat past bij de missie en visie van uw bedrijf en wat u kunt bieden.

Steun bijvoorbeeld voorlichting- of bewustwordingsprogramma, hetzij met geld hetzij met uw financiële kennis en vaardigheden. Denk aan scholenprogramma's die kinderen leren met geld omgaan of het delen van financiële vaardigheden met kwetsbare groepen in de samenleving. Een mooi voorbeeld is het digitale platform BASTA (Bedrijven Amsterdam Samen Tegen Armoede). In 2015 heeft BASTA  in ruim één jaar 45 armoedebestrijdingprojecten op diverse manieren een steuntje in de rug gegeven met het initiatief BASTA-tafels. BASTA, opgericht in 2012, heeft als doel om een brug te slaan tussen mensen die in armoede leven en het bedrijfsleven. Het digitale platform organiseert daarom sinds 2014 de BASTA-tafels, waar ter plekke wordt gekeken welke passende hulp bedrijven kunnen bieden aan lokale projecten op wijkniveau.

Lees op onze website hoe u concreet aan de slag kunt gaan met MBO.

Delta Lloyd zet core business in

Delta Lloyd laat zien hoe zij vanuit de core business aan de slag gaat met armoede. Manager van de Delta Lloyd Foundation Marie-Louise Voors: "Als financiële dienstverlener zetten wij al sinds 2008 onze financiële kennis en talenten in om de structurele financiële zelfredzaamheid van mensen te bevorderen. Wij willen dat in 2020 bedrijven, organisaties en stichtingen structureel samenwerken om armoede in Nederland, die wordt veroorzaakt door probleemschulden, aan te pakken. Door samenwerking krijgen we meer inzicht in de problematiek en zijn we beter in staat om mensen te helpen weer grip te krijgen op hun leven. Want financiële problemen kunnen gezinnen compleet ontwrichten!"

Delta Lloyd is Ambitie 2020 partner van MVO Nederland. Marie-Louise Voors: "Ambitie 2020 betekent bij ons concreet dat de Delta Lloyd Foundation zich inzet om in vijf steden in Nederland ruim 11.000 (11.625) huishoudens structureel financieel zelfredzaam te maken. Het gaat om de steden Amsterdam, Arnhem, Helmond, Rotterdam en Zwolle. In de zwakste wijken van deze steden zullen we een programma aanbieden gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek van de afgelopen jaren. We zullen zoveel mogelijk lokaal werken en zoveel mogelijk partnerschappen aangaan."

"Samenwerken is voor Delta Lloyd Foundation een must. De bovenstaande ambities kunnen we nooit in ons eentje waarmaken. De complexiteit van de samenleving en van de armoedeproblematiek vraagt om samenwerking. Daarom zullen we partnerschappen aangaan in de wijken, maar ook met bedrijven en maatschappelijke organisaties, bijvoorbeeld op het gebied van arbeid, wonen, gezondheid en zorg. In coalities kunnen we kennis uitwisselen, innoveren en resultaten bereiken. Delta Lloyd Foundation blijft dus nadrukkelijk samenwerking zoeken. De komende jaren willen we als Delta Lloyd Foundation veel weten en veel meten om te kijken wat werkt doormiddel van een effectiviteitsonderzoek. We willen weten of we die ruim 11.000 (11.625) huishoudens werkelijk verder hebben geholpen: of ze uit de armoede zijn, en wat daaraan heeft bijgedragen. Zo krijgen wij meer inzicht in de meest effectieve aanpak van armoede door probleemschulden. We werken daarvoor samen met de Hogeschool van Amsterdam en vragen ook de medewerking van de projecten die de Foundation ondersteunt. Concreet betekent dit dat wij aan onze partners vragen om vragenlijsten in te vullen voor dit onderzoek."

Laatst bijgewerkt: 
20-01-2016 16:08