Bouw

Energie-efficiënt bouwen

Niet alleen de ontwikkeling van nieuwbouw en renovatie zorgt voor milieubelasting. Het is ook van belang wat er tijdens de gebruiksfase van gebouwen en infrastructuur gebeurt. Door energiebesparende maatregelen in het ontwerp en de bouw zal de vraag naar energie afnemen. Bijvoorbeeld omdat er minder energie nodig is voor opwarming van ruimte of water. De bouwsector heeft hiermee een cruciale kaart in handen om de bebouwde omgeving energie-efficiënter te maken.

De zogenaamde ‘nul op de meter-woningen’ gaan nog een stapje verder. Daar staat de energiemeter aan het einde van het jaar op nul, er wordt dus niet meer energie verbruikt dan er wordt opgewekt. Besparingsmaatregelen worden aangevuld met duurzaam opgewekte energie.

Ook hier kijken we weer naar de mogelijkheden en resultaten van concrete cases op het gebied van nieuwbouw, bestaande bouw en infrastructuur.

Nieuwbouw

Een voorbeeld van een nieuwbouwproject waar vergaand energie-efficiënt is gebouwd zijn de 0-Energiewoningen in Onderdijks Kampen, onderdeel van het project Energiesprong. Het gaat hier om de bouw van nieuwe woningen met een duurzame stroomvoorziening die leidt tot een 0-energierekening.

In de traditionele bouwwijze bedragen de meerkosten voor isolatie, installaties, zonnepanelen etc. gemiddeld €25.000. Precies het bedrag dat bewoners van een traditioneel huis in tien jaar gemiddeld betalen aan het energiebedrijf. Een prima terugverdientijd dus, maar wel een forse investering.

Daarom is voor de 0-Energiewoningen een andere aanpak voorgesteld: de energiehypotheek. Een extra lening voor huiseigenaren die hun woning duurzaam willen verbeteren, bijvoorbeeld door de aanschaf en installatie van zonnepanelen, spouwmuurisolatie, een warmtepomp, etc. Dit kan bijvoorbeeld bij ABN Amro dochter GreenLoans.

Praktijkvoorbeelden van energie-efficiënte nieuwbouw in de utiliteitsbouw vindt u op de website van de RVO.

Renovatie

Een voorbeeld van energie-efficiënte renovatie is Natuurcafé La Porte. Wie hier de draaideur doorgaat, wekt meteen de stroom op voor zijn kopje koffie. In de draaideur zitten magneetjes die via inductie energie opwekken. Het café is gevestigd in de voormalige stationsrestauratie Driebergen-Zeist. Architect Thomas Rau transformeerde het gebouw tot een toegankelijk en energieneutraal restaurant en bezoekerscentrum.

Terugverdientijd van vijf jaar

Het businessplan is zo gemaakt dat de investeringen binnen de huurperiode van vijf jaar kunnen worden terugverdiend. Om het energieverbruik zoveel mogelijk te beperken zijn verschillende maatregelen toegepast: drievoudig glas, een compacte windturbine op de schoorsteen, zonnecollectoren op het dak, warmteterugwinning van afvalwater, warmte-koudeopslag, isolerend leemstuc en energiezuinige LED-verlichting.

In het project Stroomversnelling vindt u meer praktijkvoorbeelden van energie-efficiënte renovatie in de woningbouw.

Infrastructuur

Net als in de huis- en utiliteitsbouw zijn ook besparingskansen tijdens de gebruikersfase van infrastructuur. Grond-, weg- en waterwerken zijn met name van belang transport en mobiliteit. Mobiliteit is bij uitstek een vervuilende activiteit door de uitstoot van CO2 en andere broeikasgassen. Dankzij innovaties kan de GWW-sector hierop inspelen en de overgang van vervuilend ‘fossiel’ vervoer naar schoon transport faciliteren of zelfs stimuleren.

Een voorbeeld hiervan is SolaRoad, een wegdek in Krommenie dat zonlicht omzet in elektriciteit. De innovatie zit hem onder andere in de toplaag van de weg. Voor de verkeersveiligheid moet die sterk en stroef zijn, maar tegelijkertijd moet hij zo veel mogelijk licht doorlaten voor de energieomzetting.

De SolaRoad maakt duurzame openbare verlichting mogelijk en het opladen van elektrische auto’s en fietsen. Op termijn kan de SolaRoad ook  auto’s tijdens het rijden opladen (inductie).

Laatst bijgewerkt: 
11-09-2017 08:29