Bouw

Duurzame inzetbaarheid

Als het over duurzaamheid gaat, gaat het al gauw over de ‘harde’ kant: technische innovaties. En dat terwijl aandacht voor ‘zachte’ aspecten zeker zo belangrijk is. Ondanks efficiëntere werkprocessen blijft de bouw grotendeels mensenwerk, van de tekentafel tot op de bouwplaats. Daarom is het belangrijk om samen met uw medewerkers invulling te geven aan veranderingen.  

De bouwsector is een arbeidsintensieve markt met een sterke vergrijzing. Uit sectoronderzoek van Achmea ‘Blijvend in beweging’ blijkt dat de gemiddelde leeftijd van de werknemer in de bouw 43 jaar is, terwijl 60% jonger is dan 45 jaar. Daarbij is het gemiddelde verzuimpercentage 4% (in 2012).

Initiatieven om te werken aan de gezondheid en vitaliteit van uw medewerkers zijn ook wel bekend onder de noemer duurzame inzetbaarheid. Duurzame inzetbaarheid is een logisch antwoord op een krapper wordende arbeidsmarkt, de noodzaak van arbeidsparticipatie en de flexibele vraag naar arbeid.

Concreet levert u dat op:

Minder verzuim

  • Verbetering van fysieke en mentale gezondheid heeft een positief effect op verzuim
  • Preventie speelt hierbij een grote rol: u bent zich  bewust van de fysieke en psychische gezondheidsrisico’s en kunt actiever sturen om verzuim te voorkomen

Mensen in hun kracht

  • Wanneer u inzet op duurzame inzetbaarheid benut u het aanwezige talent in uw organisatie optimaal. U kijkt per medewerker wat diens talenten, drijfveren en competenties zijn. Ruimte om die verder te ontwikkelen levert betrokken en gemotiveerde medewerkers die van toegevoegde waarde zijn en blijven.
  • Duurzame inzetbaarheid is een blijk van goed werkgeverschap. Dit maakt uw organisatie aantrekkelijk voor het werven en behouden van goed personeel. Zo waarborgt u de continuïteit en de kwaliteit van uw werkzaamheden

Flexibele werknemers, wendbare organisatie

  • Dankzij individuele talentontwikkeling profiteert u van meer flexibele werknemers. Zo kunt u met uw organisatie adequater reageren op veranderende marktomstandigheden.
  • Het ontwikkelen van talent en bevorderen van de bevlogenheid van medewerkers leidt bovendien tot groei en innovatie. En dat komt weer ten goede aan uw concurrentiepositie en economische slagkracht.

Een voorbeeld van sociale innovatie en duurzame inzetbaarheid in de bouw is het project ‘Beter bouwen doe je samen’. In dit project staan klant- en medewerkertevredenheid voorop. Juist door vanaf het begin alle partijen te betrekken en in te zetten op positieve samenwerking realiseert het project doelstellingen als: een afvalvrije bouwplaats, minder faalkosten, minder ongevallen, 30% minder CO2-uitstoot en optimale logistiek. Door abstracte onderwerpen ‘klein’ te maken, worden de bouwplaatsmedewerkers zich bewust van hun rol en verantwoordelijkheid in het grote geheel.

Laatst bijgewerkt: 
25-08-2015 10:32