Huisvesting, ICT en bedrijfsvoering

Duurzaam inkopen

Bij inkoopbeslissingen let u meestal op de prijs, kwaliteit en levertijd van een product of dienst. Bij duurzaam inkopen let u ook op sociale en milieuaspecten. Zo neemt u uw ketenverantwoordelijkheid: u weet wat er in de keten speelt en maakt hierover afspraken met de leveranciers. Op die manier heeft u invloed op het gedrag van de toeleveranciers, bijvoorbeeld op het gebied van milieu, arbeidsomstandigheden en de rechten van werknemers.

Social return

Duurzaam inkopen gaat niet alleen over duurzame producten, maar ook om duurzame diensten. Vraag leveranciers van bijvoorbeeld schoonmaak-, beveiligings- of receptiepersoneel wat zij voor u kunnen betekenen op het gebied van inclusief ondernemen. 

Zo kijkt u niet alleen naar uw directe personeelsbestand voor social return, maar ook hoe uw partners en leveranciers hiermee omgaan. Mooie voorbeelden van facilitaire dienstverleners die hun werkzaamheden inclusief invullen, zijn onder andere te vinden in de schoonmaak- en cateringbranche.

Tips

Circulair inkopen

Ook kunt u circulair inkopen. De essentie van circulair inkopen is dat de inkoper borgt dat de producent (of een andere verwerkende partij) de producten of materialen aan het einde van de levensduur of de gebruiksfase, weer (optimaal) in een nieuwe cyclus kan inzetten.

Aan de slag met circulair inkopen? Lees meer en volg onze wegwijzer Circulair Inkopen.

Laatst bijgewerkt: 
04-08-2015 10:31