Bouw

Duurzaam hout

Bij duurzaam bosbeheer wordt het bos zo gekapt, dat de ecologische functie van het bos als leefomgeving van planten- en diersoorten behouden blijft. Ook de arbeidsomstandigheden van arbeiders en de rechten van de bewoners zijn een belangrijk onderdeel. De vraag naar duurzaam hout groeit enorm. Dat komt vooral door het duurzaam inkoopbeleid van de overheid.

De keten

Hout is een populair maar schaars product. De noodzaak voor duurzaam bosbeheer is daarom groot. Het is een internationale keten, waarin productie, verwerking en handel te onderscheiden zijn. Productie: De totale export waarde wordt geschat op meer dan 100 miljard dollar per jaar. Verwerking: Onder houtproductie valt het kweken, kappen, zagen en drogen van de boomstam. Handel: Europa is de grootste consument en importeur van hout en houtproducten. Op het gebied van meubelhandel is China de grootste speler.

MVO-Raakvlakken

llegale houtkap is het kappen, transporteren, bewerken, kopen of verkopen van hout in strijd met de nationale wetgeving. De handel in illegaal hout is een miljardenindustrie. Landen waar illegaal wordt gekapt lopen hierdoor enorme belastinginkomsten mis. Bedrijven die hout of houtproducten inkopen moeten zich bewust zijn van dit inkoop risico. Een groot deel van de bossen verdwijnt overigens niet door de vraag naar hout, maar door de vraag naar landbouwgrond. In Indonesië en Maleisië vormen de oprukkende palmolieplantages de grootste bedreiging. In de Amazone staan de bossen onder grote druk door een groeiende veeteelt en sojaproductie. Een belangrijk aandachtspunt voor bedrijven die actief zijn in de landbouwsector en levensmiddelenindustrie!

CO2: De verdwijning van de bossen zorgt voor negatieve gevolgen voor de natuurlijke omgeving. Bijvoorbeeld een verminderde biodiversiteit en minder koolstofdioxide opname. Wereldwijd is ontbossing verantwoordelijk voor 20% van de uitstoot van CO2. Bomen nemen grote hoeveelheden koolstof op. Als bomen verrotten of worden verbrand komt de opgeslagen koolstof weer vrij en als CO2 in onze atmosfeer terecht.

Mensenrechten: 90% van 1,2 miljard armste mensen is afhankelijk van producten of hulpbronnen uit (tropische) bossen voor hun levensonderhoud. Bossen verschaffen een informele werkgelegenheid van ongeveer  1,6 miljard. Het verdwijnen van bossen heeft dus grote gevolgen voor hun inkomsten. Daarnaast hebben illegale landonteigening en oneigenlijke houtkapvergunningen direct impact op de leefomgeving van de lokale bevolking.  

Volgens officiële cijfers werken wereldwijd 13 miljoen mensen in de houtindustrie. De arbeidsomstandigheden in de verwerkende houtbedrijven voldoen vaak niet aan de ILO-normen. Dat betekent dat er sprake is van onveilige werkomstandigheden, discriminatie of inkomensonzekerheid.

Aan de slag

Ook de ontwikkelingen op business 2 business- en consumentenmarkt gaan snel. Certificering wordt steeds meer gemeen goed. Op dit moment zijn er ruim 60 certificering initiatieven. De bekendste keurmerken zijn Forest Stewardship Council (FSC) en Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC). In 2000 had slechts 5% van het Nederlandse hout het FSC-keurmerk. In 2010 was dat 21% en in 2015 inmiddels 40%.

Tegenwoordig zijn er ook houtpartijen te koop die als legaal hout zijn gecertificeerd. Legaal hout wordt echter gekapt en verhandeld volgens de geldende wet- en regelgeving van het land van herkomst. Deze lokale wetgeving voorkomt vaak niet dat bossen worden kaal gekapt. Aantoonbaar legaal hout zegt dus niets over de manier waarop het bosbeheer wordt gevoerd. Het garandeert alleen dat het hout niet illegaal gekapt is.

Doe ook de MVO Risico Checker voor internationaal zaken doen.

Laatst bijgewerkt: 
25-01-2016 09:50