Helpdesk

E-book Voedselverspilling

De Ladder van Moerman: hoe pak je verspilling aan in de praktijk?

Verspillingschecker

Ontdek in 5 minuten het potentieel van jouw reststromen

MVO Netwerk Food & Agribusiness

Coalitie natuurlijk kapitaal agrifood

Gezonde lucht is gratis, maar niet waardeloos. Bedrijven maken gebruik van natuurlijke hulpbronnen, zoals water, lucht en grondstoffen. Tegelijkertijd hebben bedrijfsactiviteiten een enorme impact op deze hulpbronnen. Het principe Natuurlijk Kapitaal biedt bedrijven en organisaties een toepasbaar handelingsperspectief om in duurzame balans te komen met de onmisbare biodiversiteit en ecosystemen.

Het Maatschappelijk Programma Natuurlijk Kapitaal (MPNK) exploreert voor de ABC-sectoren (agrifood, bouw en chemie) hoe het duurzaam gebruik en de bescherming van natuurlijk kapitaal in genoemde sectoren verder kan worden uitgerold. De kerngroep van het MPNK bestaat uit het Ministerie van LNV, platformorganisaties VNO-NCW, MVO Nederland, IUCN NL en de Nederlandse Vereniging voor Accountants.

Ambitie

Specifiek voor de uitwerking in de agrifood sector is een kernteam gevormd met vertegenwoordigers uit deze groep aangevuld met de brancheorganisatie Margarine Vetten Oliën, de Federatie Nederlandse Levensmiddelen Industrie en de Transitiecoalitie Voedsel. De ambitie is het realiseren van een versnelling en verbreding ten aanzien van het bewust, transparant en duurzaam omgaan met natuurlijk kapitaal in de landbouw en voedselvoorziening om op geïntegreerde wijze positieve resultaten te bereiken voor biodiversiteit, bodem, water, klimaat, en biochemische voorraden en processen, zowel in agrifood ketens als gebiedsbenaderingen.

De Coalitie Natuurlijk Kapitaal Agrifood werkt aan de uitvoering van de ambitie. Het is een actiegericht collectief waar bedrijven, experts en relevante stakeholders projecten ontplooien en/of opschalen. Daarbij wordt doorlopend gezocht naar de snelste weg naar concrete impact.

Meer informatie of ideeën? We horen graag van je. Contacteer Hasse de Boer.

Laatst bijgewerkt: 
09-08-2018 13:27