Vergroot je impact

Agenda

dinsdag 18 juni 2019 - 10:30 tot 17:00
woensdag 19 juni 2019 - 17:30 tot 20:30
donderdag 20 juni 2019 (Hele dag)
dinsdag 25 juni 2019 - 09:30 tot 13:00

Beton en cement

CO2-arm beton

Nederlandse bouwers gebruiken al veel zogeheten Hoogovencement, waarin afval van de staalproductie (gemalen hoogovenslak) wordt bijgemengd. Een ander bindmiddel is vliegas,  as die vrijkomt bij de verbranding van steenkool. Met bijmengen sla je twee vliegen in een klap: de CO2-impact van het beton daalt aanzienlijk én restproducten als vliegas en hoogovenslak krijgen een nuttige bestemming.

Helaas is Hoogovencement niet geschikt voor hoogwaardig hergebruik. En er zijn betonsoorten met een nog lagere uitstoot. Daarom hieronder een overzicht van andere methoden en technieken om nog meer milieubesparing te realiseren.

Slow concrete

De norm voor de uitharding van beton is 28 dagen. Maar vaak duurt het veel langer voordat een object in gebruik genomen wordt, bijvoorbeeld door extra werkzaamheden. De uithardingstijd kan dan ruimer worden bepaald (slow concrete), en dat scheelt aanzienlijk in het benodigde cement.

De uitdaging is om langer uitharden in te passen in de planning en daarnaast gebruik te maken van nieuwe cementsoorten of additieven die sneller uitharden en toch een lage CO2-emissie hebben. Veel koplopers uit het MVO Netwerk Beton doen dit al.

Geopolymeren

Geopolymeer is een populaire term voor een diverse groep van bindsystemen, met calciumaluminaten en silicaten als belangrijkste grondstoffen. Alle geopolymeren hebben met elkaar gemeen dat de bindingcapaciteit wordt geactiveerd door toevoeging van een hulpmiddel als natronloog of natriummetasilicaat (waterglas). Hoe beter het mengsel bindt, hoe minder het cement verhit hoeft te worden.

Er zijn twee verschillende methodes voor de productie van innovatief geopolymeer: een onverwarmd ‘koud’ proces en een smeltproces. De emissiereductie bij het koude proces wordt geschat op 70-80% ten opzichte van Portlandcement (CEM I). Bij het verwarmde proces is de potentiële reductie 60-75%.

Omdat er nog getest moet worden met de levensduur van geopolymeer wordt het momenteel alleen nog toegepast in niet-constructieve toepassingen. Een voorbeeld van een pilot project is de samenwerking tussen MVO Nederland-partners en deelnemers aan het MVO Netwerk Beton Van Hattum en Blankevoort, ENCI en Mebin.

CSA-B cement

Een veelbelovend product ter vervanging van reguliere cementen op basis van Portlandcementklinker is calcium sulfo-aluminaat beliet cement (CSA-B). Dat is een samengesteld cementproduct dat bij een vergelijkbare kwaliteit een 25 tot 30% lagere CO2-footprint heeft dan Portlandcement.

De CO2-reductie bij CSA-B cement komt deels door een lager elektriciteitsverbruik bij het malen van de klinker en deels door de lagere temperatuur waarbij het geproduceerd wordt. Dat is dus niet alleen prettig voor het milieu, maar ook voor de portemonnee: het scheelt 15% elektriciteit en 10% brandstof.

Korrelpakking

Korrelpakking is de mate waarin de korrelvormige grondstoffen van beton in elkaar passen, van zand en grind tot aan het bindmiddel. Hoe beter die in elkaar passen, des te minder holle ruimtes er met cementlijm opgevuld hoeven worden. Een betere korrelpakking zorgt dus voor een reductie van cementgebruik en een reductie van de milieu-impact.

Dit kan bijvoorbeeld door optimalisatie van de verhouding van reeds beschikbare grondstoffen, door gericht in te kopen op korrelvariaties en het op voorraad houden van verschillende graderingen zand en grond. Zo valt 10% kosten te besparen op bindmiddel, het aandeel hulpstoffen te verlagen en de verwerkingseigenschappen te verbeteren. Hiervoor is wel de juiste kennis nodig bij de mensen die beton inkopen en controleren, en bij het personeel dat de optimalisatie van korrelpakking toepast.

Laatst bijgewerkt: 
29-07-2015 17:04