Bouw

Circulair bouwen

De circulaire economie draait om het slim gebruiken van grondstoffen, producten en goederen, zodat deze oneindig hergebruikt kunnen worden: een gesloten kringloop. Voor gebouwen betekent ‘circulair’ bijvoorbeeld dat materialen hergebruikt worden, maar ook dat het gebouw flexibel ingezet kan worden.

Het hergebruiken van grondstoffen, producten en materialen in een gesloten kringloop vraagt om een andere denk- en werkwijze. Een producent is bijvoorbeeld niet meer alleen verantwoordelijk voor het leveren van materialen, maar ook voor het terughalen ervan na gebruik. Tips en handvatten om dit te doen ziet u bij Aan de slag.

Nieuwbouw

Het nieuwe hoofdkantoor van TenneT, het Mariëndaal Center of Excellence, is op verschillende fronten een goed voorbeeld van duurzame nieuwbouw. Onder andere met energiezuinige verlichting en installaties, waterbesparende maatregelen en faciliteiten voor elektrisch transport.

De manier waarop de inrichting (wanden, vloeren, meubels) is vormgegeven is een mooi voorbeeld van de circulaire economie. Als duurzaam inbouwpakket is gekozen voor aluminium en massief hout, materialen die minder milieubelastend, volledig recyclebaar, maar niet kostenverhogend zijn. Het volledige ontwerp is gerealiseerd met ‘gezonde’ materialen (bijvoorbeeld geen verlijmde producten) en afwerkingen.

Alle materialen van het inbouwpakket zijn ondergebracht in een contract, wat in dit geval betekent dat ze na gebruik teruggaan naar de leverancier/fabrikant om hoogwaardig te worden hergebruikt. Alle leveranciers hebben in een PRP-Re-entry document vastgelegd wat ze na gebruik terugnemen, hoe ze dit doen en hoe ze het recyclen. De milieuschade als gevolg van materiaalgebruik blijft hierdoor beperkt, net zoals de kosten. Eigenaarschap blijft bij de leverancier, wat de investering voor de eindgebruiker verlaagt.

Het Mariëndaal Center of Excellence is het tweede project in de wereld waarbij op dit niveau van duurzaamheid verantwoording wordt genomen voor toekomstige generaties.  

Bestaande bouw

99% van de projecten vindt plaats in de bestaande bouw, slechts 1% is nieuwbouw. De bestaande bouw biedt dus het grootste potentieel voor verduurzaming. Het herinrichten en renoveren van bestaande gebouwen past bovendien beter binnen een circulaire aanpak dan slopen en nieuw te bouwen.  

De opgave is dan ook om met de huidige gebouwenvoorraad te voldoen aan de toekomstige vraag. Dus renoveren wat moet en demonteren en recyclen wat kan. Een gebouw kan op die manier aansluiten bij de behoefte van de huidige gebruikers én rekening houden met de wensen van toekomstige gebruikers.

Een voorbeeld hiervan is de circulaire renovatie en uitbreiding van de International School of Amsterdam in Amstelveen. In plaats van het gebouw te slopen en nieuw te bouwen is er gekozen voor een mooie integratie van de bestaande school met een aanbouw. Naast slim materiaalgebruik, energie-efficiëntie en het beperken van de onderhoudskosten is flexibiliteit een zeer belangrijk thema bij dit renovatie project, omdat ruimtes in de toekomst aan verandering onderhevig zullen zijn.

Infrastructuur

Ook bij grond-, weg- en waterwerken kan circulair bouwen interessant zijn. Er wordt al veel sloopafval hergebruikt, maar dit gebeurt niet altijd op een hoogwaardige manier. Bijvoorbeeld beton, dat wordt na gebruik vaak toegepast als granulaat voor funderingen. Maar met nieuwe technieken kan dat hoogwaardiger. Zoals bijvoorbeeld Advanced Dry Recovery, dat betonpuin door elektrische fragmentatie scheidt in de originele componenten: zand, granulaten en (grondstof voor) cement.

Vooralsnog wordt minder dan 5% van het beton hergebruikt voor nieuw beton. Maar dat kan al veel beter, bewijst architectenbureau Archiview. Voor een appartementencomplex in Groningen maakte zij gebruik van betonmortel dat voor 20% uit sloopbeton bestaat. Lees het interview met architect Jack van der Palen in Trouw.

Conclusie

Het belangrijkste resultaat van circulair bouwen is het efficiënter gebruik maken van de beschikbare grondstoffen en materialen. Dat levert niet alleen een milieubesparing, maar ook een kostenbesparing op.

Daarbij zorgt het terugnemen van materialen en grondstoffen aan het einde van de levensduur dat de verantwoordelijkheid bij de leverancier ligt. Voor hem is dan veel interessanter om materialen toe te passen die weer te recyclen zijn. Dit komt ook de eindgebruiker ten goede, omdat hij de prestatie van de dienst afneemt (warmte, energie of kantoormeubilair) zonder eigenaar te hoeven zijn van het product (boiler, TL-systeem of inboedel).

Laatst bijgewerkt: 
18-08-2015 10:28