Bouw

Beton en cement

Beton is wereldwijd het meest gebruikte bouwmateriaal, en is verantwoordelijk voor 5% van de CO2-uitstoot. Het verduurzamen van de keten kan ervoor zorgen dat de Nederlandse CO2-uitstoot in 2020 met maar liefst 1,3 miljoen ton vermindert.

De keten

De betonketen is een gedifferentieerde markt met een sterke onderlinge afhankelijkheid. Om verduurzaming te realiseren is samenwerken dus essentieel. Dat vraagt om meer kennis en bewustwording, maar ook vertrouwen en commitment. De Green Deal Verduurzaming Betonketen laat zien dat het kan. Opdrachtgevers werken samen om duurzamer in te kopen en duurzaamheideisen expliciet mee te nemen in het ontwerp, de aanbesteding en uitvoering. Grondstofleveranciers, betonproducenten en sloopbedrijven werken samen aan innovaties en de toepassing van nieuwe technieken. Onderzoekers werken samen om innovaties te testen, te optimaliseren en te certificeren.

Duurzaam betekent kwaliteit voor de lange termijn: gebruik en toepassing van materialen zodat die van toegevoegde waarde zijn en blijven. Voor opdrachtgevers betekent dit dat zij concrete invulling kunnen geven aan hun doelstellingen voor milieubesparing en CO2-reductie. Voor de gebruiker neemt het comfort toe en voor de investeerder groeit de commerciële aantrekkelijkheid. Voor makers van cement, beton en betonproducten betekent inzetten op groen beton dat zij zich kunnen onderscheiden en aanbestedingen winnen dankzij hun duurzame innovaties. Het gaat dan niet alleen meer om productie draaien (volume), maar om de toegevoegde waarde (kwaliteit).

MVO-Raakvlakken

Milieu: Uit de Life Cycle Analysis (LCA) van beton blijkt dat het materiaalgebruik zorgt voor de grootste milieu-impact: 80% daarvan komt voor rekening van de winning, transport en productie van de benodigde grondstoffen. Maar slimme toepassing van beton kan juist een positief milieueffect hebben. Denk aan de mogelijkheden voor  energieneutraal bouwen en het verbeteren van de biodiversiteit.

CO2: Met name cement drukt een zware stempel op de totale CO2-uitstoot van betonproductie, ook zo’n 80%. Bij het maken van cement worden kalksteen en klei verhit tot klinker, de kalksteen laat in dat proces veel CO2 los. Het terugbrengen van de uitstoot is dan ook een belangrijke stap in de verduurzaming van de keten. Daarvoor worden al verschillende innovaties toegepast [doorlinken naar beton dossier over co2 arm beton]

Klimaat: CE Delft vergelijkt de verschillende manieren voor vergroening op basis van klimaat impact versus investering. Een interessante conclusie is dat investeren in betoninnovaties een grotere positieve klimaat impact heeft dan bijvoorbeeld investeringen in elektrische auto’s.

Ontdek waar de grootste impact ligt bij het verduurzamen van betonproductie en –toepassing.

Aan de slag

Afhankelijk van waar uw activiteiten zich in de keten bevinden kunt u met de volgende tips en aanbevelingen aan de slag: CO2-arm beton, circulair betongebruik, duurzaam inkopen en verticale integratie.

Lees meer over verduurzaming van de betonketen.

Laatst bijgewerkt: 
22-09-2015 12:28